Vogelreis Texas voorjaar

Texas – specialiteiten van het vroege voorjaar

De beste periode om Texas te bezoeken is in de winter, van november tot februari. In deze tijd van het jaar hopen we niet alleen de Mexicaanse zeldzaamheden die hier veelvuldig worden gezien mee te pakken, maar ook kunnen we in de winter de zeer zeldzame Trompetkraanvogel zien. Na intensieve ondersteuning van deze soort leven er inmiddels weer zo’n 600 exemplaren van deze prachtige grote vogels in het wild. De vogel dankt zijn naam aan zijn kenmerkende geluid. We bezoeken de belangrijkste overwinteringsplek van deze soort en zullen deze zeldzame soort dan ook vrijwel zeker zien.

Naast het zien van deze prachtige maar helaas ernstig bedreigde vogelsoort, valt er tijdens deze reis nog veel meer te zien. Het zuiden van de staat Texas is een belangrijke overwinteringsplek voor verschillende Amerikaanse soorten en soorten die elders in Noord-Amerika moeilijk te vinden zijn zoals Aplomadovalk, Groene IJsvogel en Amerikaanse Reuzenijsvogel, Pauraque, Groefsnavelani, Langsnavelspotlijster, Olijfgors en maar liefst drie soorten troepialen, waaronder ook de zeldzame Altamiratroepiaal.

Tijdens onze reisperiode is de temperatuur heerlijk zonnig en meestal ruim boven de 20 graden. Naast de vele algemenere vogels staat Texas ook elk jaar weer garant voor de nodige zeldzame soorten die vanuit Mexico net de grens oversteken om in Texas te overwinteren, precies op het moment dat wij ook in “the Lone Star State” zijn…..

De reis wordt begeleid door Pieter van der Luit, de eigenaar van Inezia Tours. Pieter is met meer dan 40 bezoeken aan de Verenigde Staten, waarvan 10 keer een bezoek aan Texas niet alleen een expert op het gebied van de vogels en zoogdieren van het land, ook over de cultuur en de geschiedenis weet hij veel te vertellen.

 Dag 1
We vertrekken uit Nederland naar Texas waar we in de middag of vroege avond aankomen en op het vliegveld onze auto ophalen. Vervolgens rijden we naar ons hotel en afhankelijk van het vluchtschema kunnen we onderweg al een eerste stop maken om te gaan vogelen.

Dag 2
We staan vroeg op en gaan naar een bosgebied ten oosten van Houston. De soorten die we hier kunnen zien, zijn anders dan op de rest van de reis, vooral bossoorten als Eastern Bluebird, Carolina Chickadee, Brown-headed Nuthatch en Downy Woodpecker komen hier in flinke aantallen voor. Ook de zeer zeldzame Red-cockaded Woodpecker broedt hier, maar we moeten een stevige portie geluk hebben om deze schuwe soort te zien, al is dit tijdens eerdere reizen wel uitstekend gelukt.

Aan het einde van de ochtend rijden we via een aantal binnenwegen naar een moerasgebied met veel waterplassen in de omgeving. Hier zien we een totaal andere groep vogels dan in de bossen eerder vandaag. Sneeuwganzen, verschillende soorten eenden en reigers, Amerikaanse Zeearend, Amerikaanse Sperwer, Killdeerplevieren, Witte Ibissen, Bandijsvogels en ga zo maar door. Niet alleen het aantal soorten hier is erg groot, ook het aantal individuen is indrukwekkend.

Dag 3
Na het ontbijt rijden we richting de kust. Via verschillende lokale verbindingswegen komen we bij een groot natuurgebied dat, typisch Amerikaans, voor ongeveer de helft ook jachtgebied is. Wij bezoeken het deel waar niet gejaagd mag worden en kijken uit naar soorten als Blauwvleugeltaling, Kaneeltaling, Zwartbuikfluiteend, Carolina-eend, Ringsnaveleend, Slangenhalsvogel, drie soorten ibissen, Soraral, Amerikaanse Meerkoet, Roodkopgier, Vermillion Flycatcher, Loggerhead Shrike en Roodborstlijster.

Op de weg naar ons hotel zullen we nog verschillende keren stoppen; niet alleen zitten hier veel Amerikaanse Torenvalken en Savannah Sparrows, ook komen hier twee soorten Weidespreeuwen voor, zowel de oostelijke als de westelijke soort. Beide soorten lijken erg veel op elkaar en zijn dan ook alleen uit elkaar te houden als we ze goed kunnen zien, of beter nog, kunnen horen.

Om bij ons hotel te komen gaan we met de veerboot. Hier zien we verschillende kustsoorten als Bruine Pelikaan, Lachmeeuw, Amerikaanse Zilvermeeuw, Ringsnavelmeeuw en Koningsstern. Op de veerboot zelf hebben we een zeer goede kans op het zien van Tuimelaars; tijdens al onze eerdere reizen hebben we deze dolfijnensoort vanaf de veerboot kunnen zien.

We proberen in de vroege middag al in de buurt van ons hotel te zijn, zodat we hier in de omgeving nog wat kunnen vogelen. Soorten die we hier vaak zien zijn onder andere Canadese Kraanvogel, Amerikaanse Watersnip, Amerikaanse Wintertaling, Blauwvleugeltaling, Forsters Stern, Grote Geelpootruiter en Ijsduiker.

Dag 4
We laten de kustlijn achter ons en rijden verder richting het zuiden. Hoewel we de Golf van Mexico niet vaak zullen zien de komende dagen, zijn we er nooit ver vandaan en dat merken we ook aan de vogelsoorten die we zien. Na ongeveer een uur zijn we aangekomen bij onze eerste stop voor vandaag, opnieuw een natuurreservaat dat tussen de zee en de steden in het binnenland ligt. Veel van de soorten die we vandaag zien, hebben we gisteren ook al gezien, maar omdat hier verschillende ondiepe plassen liggen, zien we ook andere soorten als Dikbekfuut, Amerikaanse Kluut, Willet, Amerikaanse Oeverloper, Grote Geelpootruiter, Rode Kardinaal en Blue Jay. Een andere aanvulling in dit gebied is de Alligator die hier redelijk algemeen is. Tijdens eerdere reizen zagen we dit gebied ook een Bobcat (Rode Lynx).

Op weg naar ons hotel doen we nog één plek aan, een klein natuurgebied dat verder in het binnenland ligt, aan de Coloradorivier. Het gebied is privéterrein en er zijn verschillende habitats gecreëerd om zoveel mogelijk soorten vogels aan te trekken. Carolina Chickadee, Roodkroonhaantje, Blue Jay, Rode Kardinaal en Savannah Sparrow zijn enkele van de soorten die we in het begroeide deel van het gebied kunnen zien, terwijl we bij de rivier kans hebben op Geelstuitzanger, Blue-gray Gnatcatcher, Green Kingfisher, Amerikaanse Zwarte Specht en zelfs de majestueuze Amerikaanse Zeearend.

Dag 5
Na het ontbijt rijden we naar het gebied voor één van de doelsoorten van onze reis: de Trompetkraanvogel (Whooping Crane). We zitten midden in het gebied waar meer dan de helft van alle Trompetkraanvogels overwintert. In het midden van de 20e eeuw waren er nog maar 15 van deze schitterende witte reuzen over, maar door intensieve bescherming van het overwinteringsgebied en de trekroute van de soort zijn er inmiddels weer rond de 600 vogels, waarvan er ongeveer 300 hier aan de Texaanse kust overwinteren.

Hoewel de kraanvogels enorm groot en spierwit zijn, slagen ze er toch regelmatig in om verborgen te blijven. We hebben echter de hele ochtend om te zoeken en we kennen de omgeving en de favoriete plekken van de vogels goed. Andere soorten zijn hier ook te vinden, het gebied is ook goed voor Zwartbuikfluiteend, Gewone Maskerzanger, Amerikaanse Meerkoet, Eastern Bluebird en veel kustsoorten zoals Visarend, Roodkopeend, Amerikaanse Scholekster en Koningsstern.

Na de lunch volgt een lange rit richting Mexico. Ons hotel ligt helemaal in het zuiden van Texas, niet ver van de Mexicaanse grens en de rest van de middag zullen we dan ook hoofdzakelijk gebruiken om daarheen te rijden. Onderweg passeren we de grootste ranch ter wereld, de King Ranch met een oppervlakte zo groot als de provincie Overijssel…..

Soorten die we tijdens het rijden kunnen verwachten zijn onder andere Red-shouldered Hawk, Red-tailed Hawk, White-tailed Hawk en Northern Caracara.

Dag 6
In de ochtend rijden we naar de zuidkant van het schiereiland waar we gistermiddag bij de noordkant vertrokken zijn. Dit gedeelte van het schiereiland is aanzienlijk meer bebouwd dan het deel waar we gisteren waren, maar desalniettemin zijn er hier verschillende plekken die erg de moeite waard zijn om te bezoeken. Soorten waar we vanochtend naar zoeken zijn onder andere Amerikaanse Blauwe Reiger, Witbuikreiger, Kwak, Slangenhalsvogel, Soraral, Blauwvleugeltaling, Amerikaanse Wintertaling, Reuzenstern en Witte Ibis. In 2016 zagen we hier ook de prachtige Scissor-tailed Flycatcher, maar deze soort is hier zeldzaam.

Onze volgende stop is een privéreservaat op de grens met Mexico. Via enkele prachtige wandelpaden lopen we het gebied in en krijgen we een eerste indruk van de Mexicaanse vogelwereld die hier in Texas overloopt. Tropische soorten als Green Jay, Great Kiskadee, Green Kingfisher, Golden-fronted Woodpecker en Black-crested Titmouse kunnen hier ons beeld invliegen voor we voor een late lunch het park achter ons laten.

Na de lunch rijden we langs de Mexicaanse grens naar de kust. Een enorm stalen hekwerk dat wel wat weg heeft van de Berlijnse muur moet immigranten uit Midden Amerika tegenhouden, maar is tegelijkertijd ook een barrière voor zoogdieren die in dit gebied van plek naar plek trekken. Eén van die zoogdieren is Ocelot, een soort die in de Verenigde Staten alleen in het uiterste zuiden langs de grens met Mexico voorkomt. De kans dat wij een Ocelot zullen zien is zeer klein, ook al bevinden we ons midden in het gebied van deze soort. Vogels zullen we hier wel tegenkomen en we zoeken onder andere naar Northern Caracara, verschillende soorten gorzen, Marbled Godwit, Long-billed Curlew en Amerikaanse Witte Pelikaan.

Dag 7
Voor we de Rio Grande Valley intrekken, brengen we in de ochtend nog een bezoek aan een kleinschalig agrarisch gebied. We rijden tussen twee hoofdwegen in en hebben hier verschillende soorten om naar uit te kijken: Northern Bobwhite (zeer schuw, want de soort wordt hier veel bejaagd), Golden-fronted Woodpecker, Cassin’s Sparrow, Bruinkopkoevogel en de grootste winterkoning van Amerika: Cactuswinterkoning.

Op weg naar onze volgende bestemming zoeken we naar nóg een doelsoort van deze reis: Aplomado Falcon. Net als de Trompetkraanvogel is ook deze soort in de Verenigde Staten ernstig bedreigd en komen er hier minder dan 100 paar voor. We hebben ook een goede kans op het zien van deze soort, al is de Aplomado Falcon lastiger te vinden dan de Trompetkraanvogel.

Na de lunch bereiken we onze eerste stop in de Lower Rio Grande Valley, één van Amerika’s topvogelbestemmingen. We zullen meerdere dagen in dit gebied blijven en verschillende gebieden bezoeken. Onze eerste bestemming is Estero Llano Grande, waar we voor het eerst écht ondergedompeld worden in de vogelwereld van Texas. Nog voor we honderd meter in dit park gelopen hebben, zien we waarschijnlijk al tientallen vogels, van de kleine Ruby-throated en Buff-bellied Hummingbirds, eendensoorten als Black-bellied Whistling Duck, Blauwvleugeltaling, Kaneeltaling, Ringsnaveleend, Kleine Topper en Mottled Duck, verschillende soorten steltlopers en zangertjes als Audubon’s Zanger, Dennezanger, Bonte Zanger en Geelkeelzanger. Hoogtepunt van dit park is echter een Pauraque, een groot uitgevallen nachtzwaluwsoort, die hier al jaren op een vaste plek in het park verblijft en daar ook zeer goed te zien en te fotograferen is.

Dag 8
Ook vandaag rijden we weer naar het zuiden, naar een natuurpark dat op de grens met Mexico ligt. Dit waterrijke gebied bestaat uit verschillende grote plassen waar behalve veel watervogels ook de nodige andere soorten zitten. De prachtig gekleurde Green Jay is moeilijk over het hoofd te zien. Great Kiskadee laat zich overal in het park luid en duidelijk horen en Plain Chachalacas doen hun best om nog luider te zijn dan de kiskadees. Eastern Phoebes vliegen heen en weer vanaf hun vaste tak om insecten te vangen en kleiner spul als de opvallende Geelkopmees, Orange-crowned Warbler, de heimelijke Olive Sparrow, Savannah Sparrow en de felrode Northern Cardinal zitten overal in en om de struiken langs de wandelpaden.

Onze volgende stop ligt ongeveer 30 kilometer verderop. Ook dit gebied ligt op de grens met Mexico en werd in het verleden regelmatig gebruikt als route door mensen die zonder controle de grens met Amerika wilden oversteken. De laatste jaren is de toegang tot dit gebied dan ook meer en meer ingeperkt, ook voor vogelaars. Desondanks is het nog steeds een hoogtepunt voor elke vogelreis.

’s Middags is het vaak erg warm hier en worden de drinkpoelen in het park druk bezocht door dorstige vogels. Roofvogels maken van de warmte gebruik door op de opstijgende warme lucht boven het park te zweven, op zoek naar prooi. Hook-billed Kite en Zone-tailed Hawk zijn soorten die in de Verenigde Staten zeer zeldzaam zijn, maar in dit park zijn ze, zeker in de middag, met regelmaat te zien.

Hebben we in het park van vanochtend al kennis gemaakt met Plain Chachalacas, hier zijn ze in de middag zo mogelijk nog duidelijker aanwezig bij de drinkpoelen. Hoewel dit geen fotoreis is, loont het zeker de moeite om een camera mee te nemen en te fotograferen vanuit de schuilhutten in het park!

Dag 9
Een dag die op meerdere manieren kan worden ingevuld. Dit deel van Texas is op de meeste plekken weliswaar zeer rijk aan soorten, maar er zijn ook soorten die soms wat lastiger te vinden kunnen zijn. Vandaag is een dag die we kunnen gebruiken om te zoeken naar deze lastigere soorten of naar zeldzaamheden die via het Texaanse Rare Bird Alert gemeld zijn. In eerdere jaren hebben we deze dag gebruikt om te zoeken naar zuidelijke soorten als Holenuil, Clay-colored Thrush, Northern Jacana, Woestijnbuizerd, Blue Bunting en Crimson-collared Grosbeak, meestal met succes!

Eén van de mogelijkheden op deze dag is ook een bezoek aan een klein privé-natuurreservaat van ongeveer 6 hectare dat midden tussen de bebouwing als magneet voor vogels fungeert. Met verschillende micro-habitats en stromend water komen in het gebiedje soorten als Blue-headed Vireo, Lesser Goldfinch, Couch’s Kingbird en Buff-bellied Hummingbird voor.

In deze regio is de grondprijs erg hoog. Veel grote natuurreservaten zijn er dan ook niet, maar wel zijn er verschillende kleinere privé-reservaten en enkele stadsparken. Vandaag is de mogelijkheid om deze te bezoeken. Elk gebied heeft zijn eigen soorten en we hopen vandaag op bijvoorbeeld Inca Dove, White-tipped Dove, Curve-billed én Long-billed Thrasher en American Goldfinch.

Mocht het op één van deze dagen slecht weer zijn (wat over het algemeen vrij zeldzaam is in deze periode), dan kan deze dag ook worden omgewisseld met dag 6 of 7 om te zorgen dat we op de belangrijkste plekken goed weer hebben.

Dag 10
Met een vroege stop in een park dat echt letterlijk aan de grens met Mexico ligt – de rivier aan de rand van het park is de grens, we kunnen Mexico bijna aanraken hier! – waar we soorten als Bandijsvogel, Groene Ijsvogel, Slangenhalsvogel, Dikbekfuut, Treurduif en de zeer lastig te vinden Sprague’s Pieper kunnen zien, verlaten we de Lower Rio Grande Valley.

We volgen min of meer de Rio Grande naar het westen tot we bij de Falcon Dam komen. Hier is een enorm stuwmeer gecreëerd dat dit deel van de Rio Grande Valley van stroom voorziet. Het stuwmeer zelf is zo groot en diep dat er behalve American White Pelican, Double-crested Cormarant en soms Neotropical Cormorant niet veel te zien valt, maar in de omgeving van de dam des te meer: Scaled Quail, Gray Hawk, Olive Sparrow, Northern Cardinal, Golden-fronted Woodpecker en Green Jay zijn hier allemaal te vinden.

Veel Amerikanen uit het noorden van de Verenigde Staten gebruiken het warme Texaanse weer om te overwinteren. Veel van de “winter Texans” rijden met enorme campers het land door en bivakkeren op campings in het zuiden van Texas. Vaak blijven ze maandenlang op deze campings en hebben ze uitgebreide feedingstations voor de vogels gemaakt met gehalveerde sinaasappels voor Audubon’s Oriole, Hooded Oriole en Altamira Oriole en zaad voor de verschillende soorten gorzen. Meestal zijn de winter Texans in voor een praatje en regelmatig weten ze een zeldzame soort aan te wijzen.

Dag 11
Vanuit de enige plaats van enige omvang in dit gebied rijden we naar terug richting Falcon Dam. Iets ten noorden van de plek waar we gisteren waren, is een voederplaats voor vogels die in de winter zeer goed wordt bijgehouden door vrijwilligers. We beginnen hier aan de oever van de Rio Grande, met aan de overkant van de ongeveer 10 meter brede stroom Mexico, zoeken we naar enkele specialiteiten van het gebied: Ringed Kingfisher, Mexican Duck en Red-billed Pigeon. Deze soorten zijn vooral in de vroege ochtend actief, nog voor we bij de voederplaats kunnen aanschuiven.

De voederplaats bestaat uit een open plek met aan de randen bomen en struiken. Op een goede dag is het aantal soorten hier onvoorstelbaar: Inca Dove, White-tipped Dove, Golden-fronted Woodpecker, Ladder-backed Woodpecker, Green Jay, Great Kiskadee, Black-crested Titmouse, Northern Cardinal, Sharp-shinned Hawk, Coopers Hawk, Lincoln’s Sparrow, Olive Sparrow, Hooded Oriole, Altamira Oriole, Audubons Oriole en Black-headed Grosbeak hebben we allemaal gezien tijdens onze eerdere bezoeken hier!

Ook voor deze locatie geldt dat een camera meenemen zonder meer aan te raden is. De vogels komen graag af op het neergelegde voer en zijn goed aan mensen gewend.

Onze laatste stop in de Rio Grande Valley is een klein rietgebied aan de oever van de rivier. In een zeer klein privé-natuurreservaat hebben we kans op het zien van de laatste zuidelijke soorten van deze reis. Olive Sparrow, Green Jay, White-tipped Dove, Golden-fronted Woodpecker, Ringed Kingfisher en met wat geluk ook White-collared Seedeater vormen een mooie afsluiting van dit deel van de reis, voor we verder naar het noorden rijden.

Een lange rit door het spannende Texaanse landschap brengt ons terug naar de kust.

Dag 12
Een dag die op twee manieren kan worden ingedeeld. Als we eerder deze reis nog geen Whooping Cranes gezien hebben, gaan we vandaag vanuit de jachthaven van Rockport aan boord van een klein schip dat in de ondiepe kustwateren goed uit de voeten kan. Hoofddoel van deze boottocht zijn de de Whooping Cranes. Behalve de kraanvogels hebben we hier ook kans op andere soorten als Seaside Sparrow, Slechtvalk, Kuifzaagbek en verschillende soorten steltlopers.

Mochten we eerder al wel Whooping Cranes gezien hebben, dan rijden we vanaf ons hotel naar een National Wildlife Refuge aan de kust. Dit reservaat ligt vlakbij het reservaat dat we op dag 4 bezocht hebben, maar het heeft een andere vegetatie en daarmee ook andere soorten die er leven. In sommige jaren verblijven hier tienduizenden Sneeuwganzen met soms ook enkele Ross’ Ganzen ertussen. Ook overwinteren er meer kleine zangvogels dan in het andere reservaat.

In de loop van de middag rijden we dan richting Houston voor onze laatste overnachting in Texas. Mochten we in de ochtend de boottocht gemaakt hebben, dan slaan we het National Wildlife Refuge over en volgen we de kust richting onze laatste overnachtingsplaats.

Dag 13
Ten noorden van Houston ligt onze laatste stop van deze reis. We bezoeken hier een bijzonder moerasgebied dat verschillende functies heeft. Het gebied is hoofdzakelijk in gebruik als waterzuivering voor de nabijgelegen stad, maar het water wordt zo natuurlijk mogelijk gezuiverd, met behulp van veel rietplassen. Hier komen veel vogels op af en de stad heeft het gebied prachtig ingericht in een poging zo veel mogelijk stadsbewoners te laten genieten van de vogels en de natuur in het gebied.

Dat genieten zullen wij hier zeker doen, want er valt genoeg te zien: Kaneeltaling, Blauwvleugeltaling, King Rail, Virginia Rail, Soraral, Amerikaanse Kluut, verschillende soorten reigers en typische moerassoorten als Swamp Sparrow en Marsh Wren laten zich vaak goed bekijken vanaf de kant van de zuiveringsvijvers.

Na deze laatste stop kunnen we terug kijken op een bijzondere reis met prachtige soorten en rijden we terug naar het vliegveld van Houston waar we aan boord gaan van de vlucht terug naar Nederland.

Dag 14
Aankomst in Nederland.

Einde van de reis.

Dag 1: Amsterdam – Houston
Dag 2: Houston – Golf van Mexico
Dag 3: Golf van Mexico
Dag 4: Golf van Mexico – Centraal Texas
Dag 5: Centraal Texas en Zuid Texas
Dag 6: Zuid Texas
Dag 7: Zuid Texas en Rio Grande Valley
Dag 8: Rio Grande Valley
Dag 9: Rio Grande Valley
Dag 10: Noordelijke deel Rio Grande Valley
Dag 11: Noordelijke deel Rio Grande Valley – Centraal Texas
Dag 12: Boottocht Trompetkraanvogel of National Wildlife Refuge en Houston
Dag 13: Omgeving Houston – ’s middags terug naar het vliegveld
Dag 14: Aankomst in Amsterdam

Einde van de reis.

*Afhankelijk van boottocht in de ochtend

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

VOGELS:

 • Trompetkraanvogel
 • Aplomado Falcon
 • Kokardespecht (zeldzaam)
 • Roze Lepelaar
 • Bruine Pelikaan
 • Zwarte Gier
 • Amerikaanse Zeearend
 • Visarend
 • Woestijnbuizerd
 • White-tailed Hawk
 • Red-tailed Hawk
 • Red-shouldered Hawk
 • Zone-tailed Hawk
 • Hook-billed Kite
 • Soraral
 • Witte Ibis
 • Dikbekfuut
 • Epauletspreeuw
 • Roodhalsreiger
 • Geelkruinkwak
 • Katvogel
 • Rode Kardinaal
 • Bruinkopboomklever
 • Roodkeelsialia
 • Golden-fronted Woodpecker
 • Ladder-backed Woodpecker
 • Blauwvleugeltaling
 • Kaneeltaling
 • Mexican Duck
 • Carolina-eend
 • Ringsnaveleend
 • Kleine Topper
 • Black-bellied Whistling Duck
 • Mottled Duck
 • Savannah Sparrow
 • Olive Sparrow
 • Lincoln’s Sparrow
 • Seaside Sparrow
 • Swamp Sparrow
 • zeldzaamheden (tijdens eerdere reizen zagen we o.a. Blue Bunting en Crimson-collared Grosbeak)ANDERE SOORTEN:
 • Alligator
 • Opussum
 • Gordeldier
 • Wasbeer
 • Rode Lynx

In Texas kan het ook in het voorjaar ’s middags warm zijn. We zullen deze warmste periode van de dag op sommige dagen dan ook gebruiken om tussen de verschillende gebieden te reizen.

De afstanden in Texas zijn niet bijzonder groot voor Amerikaanse begrippen, maar op een enkele dag zullen we soms een flinke afstand moeten overbruggen en zullen we langere tijd in de auto doorbrengen. We plannen deze afstanden op zo gunstig mogelijke momenten tijdens de dag in en proberen waar mogelijk ook tijdens een lange rit af en toe te vogelen.

 

Reisinformatie

Uw reisbegeleider:
Pieter van der Luit

Reissom:
Euro 2895,- per persoon

Eenpersoonstoeslag Euro 295,-

Minimum aantal deelnemers: 4

Maximum aantal deelnemers: 12


Vertrek datum:
27 januari 2022 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 9 + 10 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 9 + 10 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • Ontbijt en diner
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandstalige reisbegeleider
 • Alle toegangsgelden Nationale Parken

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Lunch
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO: € 15,- per boeking
 • Boekingskosten
 • Toegang privé-reservaten (maximaal USD 40,- p.p.)

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: