Vogelreis Florida voorjaar

Florida – wintervogels in het zuiden van de Verenigde Staten

In het zuiden van Florida wordt het nooit echt winter; de temperaturen blijven overdag vaak ruim boven de 20 graden, de zon schijnt volop en veel vogelsoorten uit Amerika en Canada kiezen er voor om in Florida te blijven overwinteren. De beste periode om Florida te bezoeken is in het droge seizoen, van november tot april. De Amerikaanse vogelwereld verschilt enorm van de Europese: de vele kleurige soorten doen exotisch aan en de vogels zijn vaak goed te benaderen.

Soorten als Zwarte Gier, Kalkoengier, Slangenhalsvogel, Witbuikreiger, Bruine Pelikaan, Rode Lepelaar, Witte Ibis en de majestueuze Amerikaanse Zeearend zijn algemeen aanwezig en laten zich vaak goed zien. Bijzondere soorten als Kaalkopooievaar, Koerlan (Limpkin), Amerikaanse Schaarbek, Katvogel, Parulazanger en Geelkruinkwak spreken tot de verbeelding en vormen maar een kleine greep uit het totale aanbod van soorten.

Eén van de soorten waar we specifiek naar zullen zoeken is de enige endemische soort die Florida rijk is: de Florida-Struikgaai (Florida Scrub Jay). Naast de vele vogelsoorten zoeken we ook naar Alligator, Zeekoe, Wasbeer en Zebra Longwing, een prachtige vlinder die we regelmatig tegenkomen tijdens deze reis.

We verblijven op verschillende locaties in gunstig gelegen accommodaties, zodat we snel de verschillende gebieden kunnen bereiken waar we op zoek gaan naar de mooie soorten die hier overwinteren. Met recht een prachtige reis door “the Sunshine State”…

De reis wordt begeleid door Pieter van der Luit, de eigenaar van Inezia Tours. Pieter is met meer dan 40 bezoeken aan de Verenigde Staten, waarvan 8 keer een bezoek aan Florida niet alleen een expert op het gebied van de vogels en zoogdieren van het land, ook over de cultuur en de geschiedenis weet hij veel te vertellen.Dag 1
We vertrekken uit Nederland naar Florida waar we in de middag of vroege avond aankomen en op het vliegveld onze auto ophalen. Vervolgens rijden we naar ons hotel en afhankelijk van het vluchtschema kunnen we onderweg al een eerste stop maken om te gaan vogelen.

Dag 2
We staan vroeg op en gaan naar het eerste van verschillende natuurreservaten ten noorden van Miami. Door dit gebied lopen enkele boardwalks waarvandaan we een goed zicht hebben op de verschillende soorten die hier voorkomen. We zoeken hier onder andere naar Dennezanger, Palmzanger, Geelkeelzanger, Blauwkopvireo, Dikbekfuut, Blauwvleugeltaling, Amerikaanse Roerdomp en de schuwe Amerikaanse Woudaap.

Aan het einde van de ochtend rijden we naar het volgende gebied, slechts een paar kilometer verderop. Ook hier loopt een boardwalk dwars door het het gebied en veel van de soorten die we vanochtend gezien hebben, zullen we dan ook nu weer zien, maar dit gebied heeft ook enkele specialiteiten: Soraral, Mottled Duck en Zwartbuikfluiteend zijn hier eenvoudiger te zien en het is de enige plek in het zuiden van Florida waar zowel Double-crested Cormorant als Neotropical Cormorant te zien zijn.

Tijdens de warmere middaguren rijden we verder naar het noorden, richting Cape Canaveral, de plek waar we morgen zullen zijn. In de buurt van Melbourne ligt een natuurreservaat dat niet alleen landschappelijk tot de mooiste plekken van Florida behoort, maar waar we ook regelmatig Amerikaanse Zwarte Specht zien. In het riviertje dat door het reservaat stroomt zwemmen in deze tijd van het jaar ook verschillende zeekoeien die zich soms van dichtbij laten zien.

Als er voldoende tijd is bezoeken we hier in de buurt nog een ander reservaat waar we op zoek gaan naar de enige endemische vogelsoort van Florida, de Floridastruikgaai.

Dag 3
We beginnen vroeg vandaag. Onze doelsoort, de zeer zeldzame Red-cockaded Woodpecker, is met name in de ochtend te zien. De vogels overnachten in vaste nestholen en foerageren ’s ochtends meestal even in de buurt van hun roestbomen; dat is ook het moment om de vogels te zien, later op de dag worden de vogels maar weinig waargenomen. Hoewel dit een zeer goed gebied is om deze soort te zien, moeten we een flinke portie geluk hebben, maar omdat hun roestbomen duidelijk gemarkeerd zijn, weten we exact waar we moeten zoeken.

In de loop van de ochtend rijden we richting Cape Canaveral, de plek waar de Space Shuttles gelanceerd worden. In het omliggende gebied zijn activiteiten maar beperkt toegestaan; de natuur heeft sinds de jaren ’60 grotendeels haar gang kunnen gaan. In de vele meertjes van het gebied overwinteren in deze tijd van het jaar veel vogels die de gevaarlijke oversteek naar Zuid Amerika of Mexico niet willen maken. We zoeken naar vogels als de majestueuze Amerikaanse Zeearend, Visarend, Witte Pelikaan, Bruine Pelikaan, Kleine Blauwe Reiger, Amerikaanse Blauwe Reiger, Marmergrutto, Amerikaanse Kluut, Bandijsvogel en Amerikaanse Schaarbek, een soort die een erg lange ondersnavel heeft, waarmee ze door het water vliegen, net zolang tot ze beet hebben om de snavel dan razendsnel dicht te klappen.

Na de lunch verplaatsen we ons naar de noordkant van het schiereiland, waar we op zoek gaan naar de enige endemische vogelsoort van Florida, de Floridastruikgaai. Er zijn verschillende beschermde natuurgebieden waar de Floridastruikgaai vrij algemeen voorkomt en wij bezoeken een gebied met een grote dichtheid van deze zeldzame soort, die slechts een paar duizend vogels telt. We hebben op deze reis dan ook een goede kans op deze soort!

Een leuke bonus in dit gebied is de goede kans om zowel Zeekoeien als Tuimelaars van dichtbij te zien. De dieren gebruiken een waterweg die twee lagunes verbindt en zijn hier vaak zeer goed te bekijken. Ook soorten als Bruine Pelikaan, Koningsstern, Bandijsvogel en Roze Lepelaar zijn hier te vinden.

Dag 4
Ten noorden van Tampa ligt een prachtig natuurgebied waar enkele soorten voorkomen die we verder tijdens deze reis waarschijnlijk niet zullen zien zoals Roodkeelsialia, Carolinamees, Carolinawinterkoning, Carolina-eend en Bruinkopboomklever. Landschappelijk is dit gebied ook erg mooi en naast vogels kunnen we hier ook enkele soorten zoogdieren zien, waaronder Amerikaanse Otter, al is deze soort vrij schaars.

In de middag rijden we via de baai van Tampa naar het zuiden. Onderweg staat nog minimaal één stop gepland: een enorme elektriciteitscentrale vormt hier het ongewone decor. De centrale levert elektriciteit aan een groot deel van centraal Florida en gebruikt het water van de baai van Tampa als koelwater bij de productie. Het warm geworden koelwater wordt aan het einde van het proces weer teruggepompt de baai in waar het tientallen Zeekoeien aantrekt die die warme water heerlijk vinden om in te zwemmen en rusten. Waarnemingen van deze zeldzame soort zijn hier dan ook zo goed als gegarandeerd!

Mochten we de Floridastruikgaai nog niet gezien hebben, dan hebben we aan het einde van deze middag nog de gelegenheid om naar deze soort te zoeken voor we doorrijden naar ons hotel voor de komende twee nachten.

Dag 5
We beginnen deze ochtend in één van de vele onlangs gebouwde stedelijke gebieden in Florida, op zoek naar Holenuil. Dit uiltje heeft wel iets weg van een Steenuil, maar leeft in holen in de grond. Vroeger was dit een zeer algemene soort in het zuiden van de Verenigde Staten, maar door de oprukkende bebouwing is de soort enorm hard achteruit gegaan. Zo erg zelfs, dat enkele van de belangrijkste plekken waar de soort nog voorkomt, letterlijk midden tussen de huizen is op stukjes grond die niet bebouwd worden. Deze vogels zijn erg aan mensen gewend en zijn dan ook zeer goed te fotograferen.

Onze volgende stop ligt slechts een paar kilometer verderop, een bizarre mix van strandtoerisme en één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor steltlopers in de staat. We parkeren de auto en lopen (of waden, afhankelijk van het tij) naar het strand. Waar de toeristen zich vooral aan de zeekant van het strand ophouden, zullen wij ons meer richten op de andere kant. Hier liggen enkele lagunes waar een belangrijk deel van de wereldpopulatie van de bedreigde Dwergplevier overwintert, samen met soorten als Dikbekplevier, Kleine en Grote Geelpootruiter, Kleinste Strandloper, Alaskastrandloper, Steltstrandloper, Willet, Roze Pelikaan, Forster’s Stern en de grote, maar zeer behendige Amerikaanse Fregatvogel die aast op het eten van de vele Bruine Pelikanen die hier vliegen.

’s Middags rijden richting het westelijke deel van de Everglades. Dit rustige gedeelte van de Everglades is groter dan de provincie Gelderland en beslaat een veel groter oppervlakte dan het bekende Everglades National Park dat vaak wordt overlopen door toeristen.

Het westelijke deel is over het algemeen droger en herbergt andere soorten zoals Witkaakweidespreeuw, Gouden Grondspecht en Roodflanktowie. Behalve voor vogels is dit ook een goed gebied voor andere diersoorten. Tijdens eerdere reizen zagen we hier onder andere verschillende soorten slangen, Rode Lynx en zelfs één keer de ernstig bedreigde lokale ondersoort van Poema, de Florida Panther.

Dag 6
Corkscrew Swamp Sanctuary is een belangrijk onderdeel van de Everglades en een toevluchtsoord voor veel vogels en zoogdieren. We komen hier in de ochtend aan en lopen dan over de boardwalk het gebied in. Van de boardwalk, die zowel over droge stukken grasland, als door bossen die onder water staan loopt, zoeken we naar de soorten van dit gebied. Vooral voor Kaalkopooievaars is dit een belangrijke broedplaats, maar ook andere aansprekende soorten als Bonte Zanger, Maskerzanger, Amerikaanse Zwarte Specht, Gestreepte Bosuil, Witoogvireo, Mirtezanger, Brilparulazanger en de prachtig gekleurde Purpergors komen hier voor.

Zoogdieren komen hier ook in flinke aantallen voor en we houden onze ogen open op zoek naar onder andere Rode Lynx, Coyote, Witstaarthert, Opussum, Wasbeer en Amerikaanse Otter, voor we verder rijden, terug naar het oostelijke deel van Florida.

Dag 7
We blijven een groot deel van de dag in het Everglades ecosysteem, dit keer in het nattere zuidelijke gedeelte, waar we op vorige reizen enorm veel soorten hebben gezien. Niet alleen is dit de beste plek in de staat om Alligators van dichtbij te zien, ook vogels als Amerikaanse Zwarte Specht, Blauwe Gaai, Witte Ibis, Witbuikreiger, Grote Zilverreiger, Kleine Blauwe Reiger, Amerikaanse Blauwe Reiger, Mirtezanger, Amerikaanse Klapekster, Rode Kardinaal, Grote Kuiftiran, Bandijsvogel en Amerikaanse Roodborstlijster hebben we hier eerder gezien.

’s Middags gaan we op zoek naar één van de kenmerkende vogels van Florida, in het oostelijke deel van de Everglades. De Slakkewouw is een soort die in Midden en Zuid Amerika soms algemeen voorkomt, maar in Florida heeft de soort een zeer beperkte verspreiding. Er zijn enkele bekende plekken om deze soort te zien, hoewel er soms wat geduld voor nodig is. Vlakbij het grootste indianenreservaat van de Everglades is de beste plek en hier zullen we afwachten tot we de soort opmerken.

Mocht er tijd over zijn dan is deze regio vaak goed voor zeldzame wintergasten. We houden de Florida Rare Bird alert goed in de gaten en hebben eventueel de mogelijkheid om wat tijd te besteden aan soorten die hier normaal gesproken niet voorkomen. Zeldzaamheden die we tijdens eerdere reizen gezien hebben zijn onder andere de Yucatánamazilia, Westelijke Spindalis en Cubaanse Kwartelduif. De exotische namen van deze soorten geven goed aan dat Florida in de winter elk jaar weer goed is voor verschillende verrassingen uit Midden Amerika en de Caraïben.

Dag 8
De Florida Keys is een serie eilanden die zich ten zuiden van het vasteland uitstrekken en met elkaar zijn verbonden door een serie bruggen. Dit gebied heeft maar weinig openbaar toegankelijke plekken, het meeste is privé-bezit, maar we kunnen op enkele plekken terecht om onze honger naar vogels te stillen. Afhankelijk van hoeveel soorten we eerder in de week al gezien hebben, kunnen we een bezoek brengen aan een vogelasiel dat niet alleen gewonde vogels opvangt, maar waar vaak ook “wilde” soorten als Bonte Zanger, Mirte Zanger, Witte Ibis en Geoorde Aalscholver te vinden zijn.

Een andere plek om te bezoeken is Big Pine Key, waar een endemische ondersoort van het Witstaarthert voorkomt, het zeer kleine Key Deer. Hier hebben we ook kans op Kortstaartbuizerd, Roodstaartbuizerd, Roodschouderbuizerd en Coopers Sperwer, die qua grootte tussen onze Sperwer en Havik valt.

Dag 9
Omdat de meeste vluchten naar Europa pas in de middag vertrekken, hebben we in de ochtend nog wat tijd voor een laatste stop om te vogelen. We kunnen ervoor kiezen een zelfde gebied als één van de eerdere dagen te bezoeken, maar vaak bezoeken we een klein stadspark in het zuiden van Miami waar we tijdens eerdere reizen soorten als Roodbuikspecht, Geelbuiksapspecht, Kalkoengier, Visarend, Bruine Pelikaan, Brilparulazanger, Mirtezanger, Palmzanger, Prairiezanger, Witoogvireo, Ringsnavelmeeuw, Viskraai, Spotlijster en La Sagra’s Tiran gezien hebben. Deze laatste soort komt hier alleen als dwaalgast uit Cuba voor, maar wordt tegenwoordig bijna elke winter wel gezien.

Na onze laatste stop kunnen we terug kijken op een fantastische reis met prachtige soorten en rijden we terug naar het vliegveld waar we aan boord gaan van de vlucht terug naar Nederland.

Dag 10
Aankomst in Nederland.

Einde van de reis.

Dag 1: Amsterdam – Miami
Dag 2: Miami – Cape Canaveral
Dag 3: Cape Canaveral – Tampa
Dag 4: Tampa – Naples
Dag 5: Naples – westkant Everglades
Dag 6: Corkscrew Swamp sanctuary
Dag 7: Zuidkant Everglades
Dag 8: Florida Keys
Dag 9: Oostkant Everglades – Miami
Dag 10: Aankomst Amsterdam

Einde van de reis.

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

 • Roze Lepelaar
 • Koerlan
 • Bruine Pelikaan
 • Zwarte Gier
 • Amerikaanse Zeearend
 • Visarend
 • Soraral
 • Witte Ibis
 • Groene Reiger
 • Kalkoengier
 • Amerikaanse Slangenhalsvogel
 • Amerikaanse Schaarbek
 • Dikbekfuut
 • Epauletspreeuw
 • Roodhalsreiger
 • Kaalkopooievaar
 • Geelkruinkwak
 • Roodhalsreiger
 • Witbuikreiger
 • Kleine Blauwe Reiger
 • Katvogel
 • Kaalkopooievaar
 • Rode Kardinaal
 • Kokardespecht (zeer zeldzaam)
 • Floridastruikgaai
 • Bruinkopboomklever
 • Roodkeelsialia
 • Alligator
 • Opussum
 • Gordeldier
 • Wasbeer
 • Zeekoe

Afhankelijk van de luchthaven die we gebruiken voor deze reis (Florida heeft verschillende internationale luchthavens die allemaal vanuit Amsterdam of Brussel kunnen worden aangevlogen) kan de reisbeschrijving op een andere locatie beginnen en eindigen dan beschreven is. De volgorde van de te bezoeken plekken zal hierdoor in principe niet veranderen.

In Florida kan het ook in de winter ’s middags warm zijn. We zullen deze warmste periode van de dag over het algemeen gebruiken om tussen de verschillende gebieden te reizen.

De afstanden in Florida zijn niet bijzonder groot voor Amerikaanse begrippen, maar op een enkele dag zullen we een flinke afstand moeten overbruggen en zullen we langere tijd in de auto doorbrengen. Afhankelijk van de verkeerssituatie ter plaatse, is de verwachting dat we echter niet langer dan maximaal een uur of twee per verplaatsing in de auto zullen zitten.

 

Reisinformatie

Uw reisbegeleider:
Pieter van der Luit

Reissom:
Euro 2695,- per persoon

Eenpersoonstoeslag Euro 275,-

Minimum aantal deelnemers: slechts 4!

Maximum aantal deelnemers: 12


Vertrek datum:
15 januari 2022 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 4 + 4 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 4 + 4 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • Ontbijt en diner
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandstalige reisbegeleider(s)
 • Alle toegangsgelden Nationale Parken

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Lunch
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO: € 15,- per boeking
 • Boekingskosten
 • Toegang privé-reservaten en staatsparken (maximaal USD 25,- p.p.)

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: