Natuur in ongerept landschap – Macedonië en Griekenland

Natuur van de Balkan

GEGARANDEERD VERTREK!*
We hebben voldoende deelnemers voor deze reis, of de reis daadwerkelijk kan doorgaan hangt echter af van de ontwikkelingen rondom het COVID 19 virus.

Lees het verslag van journaliste Monica Wesseling van deze reis op de site van Vogelbescherming.

Bergachtig, landelijk en prachtig Macedonië biedt u een geweldige natuurervaring in een omgeving waar de tijd stil gestaan lijkt te hebben. Macedonië is maar een klein en bij velen nog onbekend land. Echter, er zijn in Europa maar weinig plekken waar op zo’n geringe oppervlakte zo veel dieren- en plantensoorten voorkomen.
Het gevarieerde landschap dankt het land aan de strategische ligging op een kruispunt in de Balkan. Waar in de rest van Europa het traditionele landschap steeds meer moet wijken voor landbouw en industrie is in Macedonië nog steeds ruim een derde van het land bedekt met weelderige steppes.
Natuurlijk zijn de landschappen alleen al de moeite van een bezoek waard, maar wij richten ons natuurlijk vooral op alles wat groeit en bloeit. We gaan genieten van de vele vlinders (er komen ruim 200 soorten voor!), prachtige vogels maar ook de kleurrijke bloemen en planten (er zijn hier in totaal 3500 plantensoorten aangetroffen!), bijzondere insecten, reptielen en amfibieën.
Soorten die steevast als hoogtepunten worden genoteerd zijn bijvoorbeeld Vale- en Aasgier, Keizerarend, Balkansperwer, Lanner, Kleine Torenvalk, Arendbuizerd, Zwartkopgors, Syrische- en Grijskopspecht, Dwergaalscholver, Scharrelaar, Bijeneter, Maskerklauwier, Griekse Spotvogel en Rouwmees, terwijl op vlindergebied Oostelijke Pijpbloemvlinder, Schildzaadwitje, Geelbandspikkeldikkopje, Centaurieparelmoervlinder en Blazenstruikblauwtje zeer gewild zijn.

Het Kerkinimeer behoort tot de beste moeras/watergebieden van het binnenland van noordelijk Griekenland. De afgelopen jaren is het belang van het gebied alleen maar toegenomen en jaarlijks komen er nieuwe broedvogels bij. Ondanks dat het een kunstmatig reservoir is, zijn er in het noorden ondiepe wateren te vinden waar tijdelijk ondergelopen moerasbossen vele reigers, lepelaars, aalscholvers en andere watervogels aantrekken. Beide Europese pelikaansoorten (Roze en Kroeskop) komen in mooie aantallen voor. Kroeskoppelikanen blijven om te broeden, terwijl de Roze Pelikanen tijdens de trek profiteren van de visrijke wateren.
Ten noorden van het meer strekt zich een indrukwekkend gebergte uit en de bossen waarmee de bergen begroeid zijn, zijn een paradijs voor zangvogels als klauwieren, gorzen, grasmussen en mezen. Hogerop zijn ook de echte alpine zones te vinden met de daarbij behorende vogelsoorten als Blauwe Rotslijster en Rotsklever. Ook komen er vele roofvogels voor, waarvan de meeste ook in het gebied broeden, en dan weer vooral in het Kroutsiagebergte ten westen van het meer. Dwerg-, Slangen- Schreeuw-, Steen- en Zeearend, Balkansperwer, Arendbuizerd en Zwarte Wouw zijn voor de meeste vogelaars de hoogtepunten. Daarnaast zijn er ook interessante libellen en vlinders (zoals Snuitvlinder en Pluimdikkopje) te vinden.
Deze mix van habitats en de goede bereikbaarheid van de verschillende gebieden zorgt voor een memorabel en ontspannen verblijf rondom Kerkini waarbij er letterlijk overal om ons heen nieuwe soorten en vergezichten op ons wachten.

Deze reis vindt plaats in de tijd dat de temperaturen nog aangenaam zijn en de soortenrijkdom op haar hoogst is. Voor zowel vogels als planten, vlinders en reptielen is het de toptijd en deze trip zal dan ook garant staan voor prachtige waarnemingen in een adembenemende en verrassende setting. De wandelingen zijn over het algemeen licht en voor iedereen te doen.Zondag 23 mei 2021 Aankomst in Thessaloniki
Na aankomst rijden we in ongeveer 3 uur naar ons hotel in Macedonië. Afhankelijk van de aankomsttijd van uw vlucht kunnen we nog een bezoek brengen aan de delta van de Axiosrivier dan wel enkele korte stops maken onderweg. Ons hotel waar we drie nachten zullen blijven ligt in Kavadarci.

maandag 24 mei en dinsdag 25 mei: Riviervallei van de Varder en Raec, Vitachevoplateau
s Ochtends rijden we in ongeveer 30 minuten naar een plek waar we Keizerarenden hopen aan te treffen. Eerst bezoeken we echter een kleine riviervallei nabij Veles, waar een lichte wandeling langs de rivier vaak zeer productief blijkt te zijn. Er broeden hier bijvoorbeeld meerdere paartjes Scharrelaars en Wielewalen en we treffen vaak ook wel enkele Steenpatrijzen aan. Ook is het raadzaam om constant de lucht met een schuin oog in de gaten te houden, want er kan maar zo een Zwarte Ooievaar, Dwergarend, Balkansperwer, Bijeneter of zelfs een Schreeuwarend overvliegen.

Eind mei is ook de beste tijd voor de wat onvoorspelbare Roze Spreeuw, die normaal gesproken in aardige aantallen de steppes van Macedonië bevolkt. De vlinderpopulatie is elk seizoen weer anders. We maken in deze goede kans om Groot Geaderd- en Scheefbloemwitje, Klein Christusdoornblauwtje, Witbandzandoog, Groot Spikkeldikkopje, Oostelijk Kalkgraslanddikkopje en Oostelijk Andoorndikkopje tegen te komen. Op ongeveer 15 minuten van ons hotel bevindt zich de oostoever van de rivier de  Vardar met enkele lage heuvels die worden doorsneden door kleine stroompjes. Dit is één van de droogste regio’s van Macedonië en heeft daardoor een Mediterrane uitstraling. We gaan hier op zoek naar enkele van de bijzondere bloemen- en planten, insecten en reptielen, maar ook op vogelgebied is het hier opmerkelijk rijk: Zwartkopgors, Spaanse Mus, Oostelijke Orpheusgrasmus, Griekse Spotvogel, Slangenarend, Bijeneter en Roodkopklauwier zijn hier broedvogels. 

Wanneer we hier uitgekeken zijn rijden we maar een klein stukje verder waar we op zoek kunnen naar onder andere Kleine Klapeksters en een mooie kolonie Kleine Torenvalken. Aan het eind van de dag gaan we eten in het Kavadarcipark met op de achtergrond vast en zeker het geluid van één of meerdere roepende Dwergooruilen.

De volgende dag beginnen we lekker op tijd en rijden we naar een plateau waar we lopend naar een gierenvoederplaats gaan. Aas- en Vale Gier komen hier vaak dichtbij en af en toe komt er ook een andere roofvogel als Steenarend, Slangenarend of Arendbuizerd langs.  Verder is deze plek goed voor Roodkopklauwier, Hop, Ortolaan en mogelijk zelfs Sperwergrasmus. Vanwege de hoogte zijn hier wat minder vlinders te vinden maar we kunnen nog wel rekenen op Turks Hooibeestje en Duinparelmoervlinder. Wanneer we ons weer naar lagere gedeelten begeven nemen de kansen op vlinders weer toe en hopen we op Schildzaadwitje, Centaurieparelmoervlinder, Rouwmantel, Braam- en Bosrandparelmoervlinder en wellicht een late Oostelijke Pijpbloemvlinder. 

Woensdag 26 mei: Transfer, Demir Kapijakloof en Dojranmeer
Onze eerste stop deze ochtend zal zijn in de Demir Kapijakloof en de nabij gelegen valleien. Er zijn hier vele vogel- en vlindersoorten te vinden, maar ook het insectenleven is meer dan interessant en er komen ook reptielen en zelfs schildpadden voor. Typische vogels voor deze regio zijn Griekse Spotvogel en Kleine Zwartkop, hoewel ze soms wel wat lastig te zien zijn. Veel makkelijker te lokaliseren zijn Bijeneter, Roodkopklauwier, Kleine Klapekster en Oostelijke Blonde Tapuit. De weelderige vegetatie is  een Walhalla voor vlinders: Geelbandspikkeldikkopje, Oostelijke Vuurvlinder, Blauwe IJsvogelvlinder, Balkanheivlinder en Klein Christusdoornblauwtje zijn slechts enkele van de soorten die we hopen aan te treffen. Daarna begeven we ons naar de Demir Kapijakloof en het dorp Klisura. De kloof biedt ons een typische selectie aan rotsbroedende vogelsoorten als Aasgier, Slechtvalk, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Rotszwaluw en Alpengierzwaluw., maar ook Dwergarend, Balkanbaardgrasmus, Appelvink en vooral Maskerklauwier, het vlaggenschip van de vogels van Macedonië, zijn hier te verwachten. Een wandeling van ongeveer 1,5 kilometer moet daarnaast de nodige vlinders opleveren: Klein Tijgerblauwtje, Bruine Eikenpage, Oostelijk Dambordje, Witbandzandoog en Grote Vos behoren allemaal tot de mogelijkheden. Ook libellen zijn hier interessant: Zuidelijke Bronlibel en Schaduwlibel zijn gewilde soorten die hier goed te doen zijn. 

Als de tijd het toelaat stoppen we ook nog even bij het Dorjanmeer voordat we de grens met Griekenland oversteken. Dit grote en ondiepe meer ligt in zowel Griekenland als Macedonië en is wederom een goede plek voor vogels, vlinders en libellen. Woudaap, Kroeskoppelikaan en Dwergaalscholver zijn hier algemeen en op vlindergebied is het Groot Windedikkopje de meest in het oog springende soort. Vaandeldrager, Windvaantje en Zuidelijke Oeverlibel zijn hier de doelsoorten onder de libellen.

Later in de middag verplaatsen we ons naar Chrysochorafa, ons “basiskamp” voor de komende vier nachten. Dit stadje ligt aan de oostoever van het Kerkinimeer en biedt ons een ideaal uitgangspunt voor de trips van de komende dagen.

Donderdag 27 mei, vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei: Kerkinimeer en omgeving
Het Kerkinimeer is internationaal befaamd vanwege de grote aantallen watervogels. Voorjaar is hier de beste tijd van het jaar omdat dan alle broedvogels terug zijn; wij kunnen dan niet alleen het meer zelf gaan verkennen maar ook alle aangrenzende gebieden rondom het meer, waar de vogels hun territoria weer aan het innemen zijn. De Kroeskoppelikanen zijn daarvan waarschijnlijk de meest in het oog springend, maar er zijn meer tot de verbeelding sprekende soorten die hier redelijk algemeen zijn. Steenuilen kunnen op alle gebouwtjes en boerderijen in de omgeving aangetroffen worden en Syrische Bonte Spechten zijn algemeen nabij dorpen en steden.  Bijeneters en Kuifleeuweriken zitten werkelijk overal en Zomertortels en Grauwe Klauwieren zijn eveneens alom aanwezig. En ondanks dat de trektijd zo goed als voorbij is kun je hier altijd wel een onverwachte soort aantreffen.

Op één van de dagen zullen we een boottocht maken langs de noordelijke oever van het meer . De boot voert ons langs de rivierdelta waar grote kolonies reigers en aalscholvers te vinden zijn. Roze Pelikanen gebruiken het meer om te rusten waar Blauwe Reigers, Ralreigers, Grote- en Kleine Zilverreigers, Lepelaars en Kwakken de oevers benutten om te foerageren. Zwarte Ibissen worden zo nu en dan overvliegend gezien. Er kunnen nog  doortrekkende moerassterns worden aangetroffen; Witwang- en Witvleugelsterns verblijven regelmatig voor korte of langere tijd tussen de broedende Visdieven. Deze boottocht biedt u niet alleen vele soorten maar ook prachtige fotografiemogelijkheden.

De noordkant van het meer ligt dichtbij het Belles-gebergte met pieken van boven de 2000 meter. We kunnen hier dus mooi de watervogels combineren met die van de akkers en het middelgebergte. De pier van Mandraki is een perfecte plek om Ralreigers en Dwergaalscholvers van dichtbij te bekijken. Verder zijn hier meestal Buidelmezen, Grote Karekieten, Waterrallen, Wielewalen en Purperreigers te zien. Wanneer het gebergte begint en de vegetatie dichter wordt treffen we soms Bosuilen aan in oude bomen, is Syrische Bonte Specht algemeen en foerageren Rouwmezen in de bossen. Bij de brug over de Strimonasrivier treffen we Lepelaar, Hop, Wielewaal, Cettis Zanger, op het eiland in de rivier zitten Geelpootmeeuwen en op plekken met wat meer vegetatie maken we kans op Grijskopspecht en Kleine Bonte Specht.

Later in de middag maken we een korte stop voor een kop koffie in het dorp en is er tijd om de grazige bergweilanden en de ongebruikte steengroeve nabij de noordoostoever van het meer te verkennen. Dit zijn erg vogelrijke gebieden en soorten als Cirl- Zwartkop- en Grijze Gors, Grauwe- en Roodkopklauwier, Spaanse Mus, Wielewaal, Roodstuitzwaluw, Balkanbaard- en Oostelijke Orpheusgrasmus en wellicht Kleine Zwartkop behoren hier tot de mogelijkheden. Oehoes broeden vaak in de groeve samen met onder andere Oostelijke Blonde Tapuit en soms Rotsklever terwijl Bijeneters, Rotszwaluw en en Roodstuitzwaluw boven ons hoofd foerageren. Een andere steengroeve bevindt zich bij Paleokastro, waar onder andere Scharrelaars, Rotsmus en Steenuil broeden. Kalanderleeuwerik, Hop en Spaanse Mus zijn te vinden op de landerijen rondom de groeve.

Een andere interessante plek is de kalksteenrots aan de rand van het dorp Sidirokastro. Het zal een kwestie van tijd zijn voor we een Rotsklever vinden en Slangenarend en Arendbuizerd jagen hier vaak. Wanneer we de weg uit het dorp volgen komen we bij de ruïne van een Byzantijns klooster. Ook deze plek is goed voor Rotsklever, maar ook Appelvink en Alpengierzwaluw worden hier vaak waargenomen.

Om de lijst van habitats compleet te maken gaan we ook proberen, als de tijd het toelaat,  de delta van de Axiosrivier te bezoeken.  Hier broedt een aantal soorten dat we op andere plekken rondom het meer niet of met veel moeite aantreffen vanwege de hoge waterstand. Kluut, Krombekstrandloper, Grutto en Poelruiter zijn hier redelijk algemeen. Het toegankelijke deel van de delta bestaat uit moerassen, meertjes, graslanden en onbegroeide, kale vlaktes. Gewilde soorten die we hier kunnen verwachten zijn Lachstern, Vorkstaartplevier, Griel, Strandplevier, Steltkluut, Dwergstern, Casarca, Zwartkopmeeuw en Dunbekmeeuw. Wellicht bezoeken we ook nog Kalochori, een beroemde plek waar vaak zeldzaamheden worden aangetroffen en Flamingo’s vaak het voorjaar doorbrengen. Ook voor mediterrane planten- en bloemensoorten is het hier goed toeven.

Zondag 30 mei: Vertrek vanuit Thessaloniki
We rijden in ongeveer anderhalf  uur terug naar het vliegveld. Mochten we wat tijd over hebben dan bezoeken we nog even het Angelochorimeer nabij de luchthaven. Het vliegveld zelf is een goede plek voor roofvogels en onder andere Vale Gierzwaluwen.

Einde van de reis.

Dag 1: Vlucht naar Thessaloniki – transfer naar Kavadarci
Dag 2: Kavardarci en omgeving
Dag 3: Kavadarci en omgeving – bezoek aan gierenrestaurant
Dag 4: Demir Kapijakloof en Dojranmeer
Dag 5: Kerkinimeer en omgeving
Dag 6: Kerkinimeer en omgeving
Dag 7: Kerkinimeer en omgeving
Dag 8: Transfer naar Thessaloniki – vlucht naar Nederland

Einde van de reis.

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

 • Kroeskoppelikaan
 • Roze Pelikaan
 • Dwergaalscholver
 • Vale Gier
 • Aasgier
 • Dwergarend
 • Keizerarend
 • Steenarend
 • Arendbuizerd
 • Lannervalk
 • Kleine Torenvalk
 • Steenpatrijs
 • Kleine Klapekster
 • Maskerklauwier
 • Kleine Zwartkop
 • Baardgrasmus
 • Rotsklever
 • Blauwe Rotslijster
 • Rode Rotslijster
 • Ortolaan
 • Grauwe Gors
 • Cirlgors
 • Grijze Gors
 • Geelgors
 • Zwartkopgors

– We besteden een percentage van de reissom aan het gierenproject dat we bezoeken. Het voeren van de gieren op gereguleerde plekken is de enige manier om deze vogels te beschermen tegen het veelvuldige en illegale vergiftigen van gieren dat in de Balkan helaas nog veel voorkomt.

Reisverslag vogelreis Macedonie

Reisinformatie

Uw reisbegeleider:
Josien Schenkels

Reissom:
Euro 1595,- per persoon

Eenpersoonstoeslag: Euro 195,-

Minimum aantal deelnemers: slechts 5

Maximum aantal deelnemers: 10


Vertrek datum:
23 mei 2021 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 7 + 3 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 7 + 3 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Volpension
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandse reisbegeleider
 • Engelstalige lokale gids
 • Alle toegangsgelden

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO
 • Boekingskosten

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: