Groepsreis Israël

Eilat is voor vogelaars een begrip en niet onterecht. Gelegen in de uiterste zuidpunt van Israël is dit één van de beste plaatsen ter wereld voor de vogeltrek. Gelegen aan de noordkant van de Rode Zee vormt Eilat een corridor van verschillende trekbanen, vooral in het voorjaar. In de bergen net ten westen van Eilat kunnen we genieten van massale roofvogeltrek, met als belangrijkste soort de Steppebuizerd die soms met enige tienduizenden per dag kan doorkomen. Tussen deze stroom Buizerden zitten veel Zwarte Wouwen, maar ook Aasgieren, Steppearenden en andere roofvogels. In totaal kunnen maar liefst 17 verschillende soorten roofvogels op deze reis waargenomen worden.

Maar niet alleen voor de roofvogels is Eilat een belangrijke plek, ook voor de trek van zangvogels biedt Eilat ongekende mogelijkheden. Soorten die bij ons schaars zijn of moeilijk zijn waar te nemen, zijn in de stadparkjes van Eilat vaak opvallend makkelijk te vinden. Denk hierbij aan Draaihals, Duinpieper, Roodkeelpieper maar ook aan bijvoorbeeld Kwartel, die zich vaak open en bloot laten zien en fotograferen.
Door de ligging van Eilat, net ten zuiden van de Negev woestijn en ten noorden van de Sinaï woestijn en de groene velden net ten noorden van de stad, is dit een magneet voor trekvogels.

Ook soorten uit de vaak zo lastige groep van de steltlopers zijn op deze reis rijkelijk vertegenwoordigd. Op 10 kilometer van Eilat liggen prachtige waterbekkens waar je met de auto omheen kan rijden en waar je, op soms zeer korte afstand, kan genieten van vele steltlopers, zoals Kleine Strandlopers, Poelruiters, Kemphanen en soms zelfs Breedbekstrandlopers en Woestijnplevieren. Door de korte afstand waarop deze vogels zijn waar te nemen kun je hier goed oefenen in de determinatie van de verschillende soorten.

Tijdens deze reis brengen we ook een bezoek aan de Negev woestijn. We zullen twee nachten hier verblijven om zo ruimschoots de tijd te hebben om alle woestijnsoorten te kunnen bewonderen. Denk hierbij aan verschillende zandhoenders, de Renvogel en de Oostelijke Kraagtrap.

Eduard Opperman zal de reis begeleiden; met 25 eerdere bezoeken aan dit gebied kent hij Eilat en omgeving als geen ander!

Afwijkend van de datum zoals opgenomen in de brochure zal de (enige) vertrekdatum 26 maart 2019 zijnDinsdag 26 maart 2019
We vliegen van Amsterdam naar Tel Aviv. Vanaf het vliegveld rijden we naar ons verblijf in Eilat. Afhankelijk van de vluchttijden hebben we nog tijd om onderweg al wat te vogelen, hoewel het een behoorlijk eindje rijden is. Onderweg genieten we van het prachtige landschap van de Negev. In Eilat nemen we onze intrek in ons hotel dat is gelegen is in de buurt van het Central Park in Eilat. Dit park zit ‘s ochtends vaak vol zit met trekvogels. We verblijven de eerste week van de reis in dit hotel op basis van halfpension.

Woensdag 27 maart tot en met maandag 1 april
De meeste dagen brengen we door op relatief korte afstand van Eilat, waarbij we per dag vaak meerdere excursies maken. Ook bestaat er een mogelijkheid om de onderwaterwereld van de Rode Zee te ontdekken.

Zie voor mogelijkheden van te bezoeken gebieden onderaan deze tekst.

Dinsdag 2 april
In de ochtend vertrekken we naar Mizpe Ramon waar we twee nachten zullen verblijven. We zullen diverse plekken bezoeken rond Sde Boker waaronder ook de prachtige Ein Avdat kloof en een bezoek brengen aan het graf van Ben Gurion, een plek met het mooiste uitzicht van Israël.

Woensdag 3 april
We verblijven de gehele dag in de Negev en gaan op zoek naar de specialiteiten van de woestijn zoals de kraagtrap, zandhoenders en renvogels. Ook een ontmoeting met een jakhals of zelfs wolf behoort hier tot de mogelijkheden.

Donderdag 4 april
Afhankelijk van de vluchttijden zullen we vroeg uit Mizpe Ramon vertrekken richting Tel Aviv, met een vogelstop in het beroemde Yeroham park. Vanuit Tel Aviv vliegen we weer terug naar Amsterdam.

Extra mogelijkheden:  In onderling overleg is het mogelijk ook van de onderwaterwereld van de Rode Zee te genieten. Dit kan door een bezoek aan een onderwaterpark, waarbij u een kijkje kunt nemen in een toren die onderwater is gelegen. Ook bestaat er een mogelijkheid om te snorkelen. Daarnaast kunnen we kijken of het mogelijk is om een bezoek te brengen aan de ringbaan, gelegen net ten Noorden van Eilat. Ook bestaat de mogelijkheid om op een avond nog een spotlightexcursie te doen waarbij we onder andere Dorca Gazellen zullen tegenkomen.

Te bezoeken gebieden tijdens de dagen 2 t/m 7

De parken van Eilat

Wij verblijven nabij het centrale park. In dit park strijken veel zangvogels neer die zich vaak prachtig van dichtbij laten bekijken en fotograferen. Draaihalzen, Roodkop- en Maskerklauwieren en Grasmusachtigen zijn vaak present in dit kleine park. Daarnaast zijn er nog twee parken die zeker een bezoekje waard zijn: Ofira Park, iets kleiner en meer begroeid en vaak goed voor verschillende soorten vliegenvangers. Ook het nog niet lang geleden aangelegde Holland Park heeft in zijn korte bestaansgeschiedenis al voor de nodige opwinding gezorgd: in 2009 zat hier bijvoorbeeld dagenlang een prachtig mannetje Zwarte Waaierstaart.

North Beach

Naast de parken vinden we in Eilat en directe omgeving nog een aantal plekken waar het goed vogelen is. Eén van deze plekken is “North Beach”, het noordelijke strand van Eilat, direct gelegen aan de Jordaanse grens. Hier is het vooral in de vroege ochtend en de late avond goed toeven. Afhankelijk van de windrichting kunnen hier soms goede aantallen trekvogels gezien worden zoals groepen reigers, meeuwen- en sternsoorten (waaronder Witoogmeeuw), soms zeer grote groepen eendachtigen (vooral Zomertalingen), maar ook echte zeevogels zoals jagers en pijlstormvogels worden hier soms fraai gezien. Daarnaast is dit de plek waar meestal wel een Bonte IJsvogel of een Reuzenstern aan het fourageren is. Tenslotte is een bezoek aan North Beach ook vaak een moment om andere vogelaars te ontmoeten en informatie uit te wisselen over de waarnemingen van de dag.

Ringstation

Aan de noordzijde van het dorp, net ten noorden van de zoutpannen, heeft men een nieuw vogelreservaatje gemaakt, bestaande uit plassen met daaromheen de nodige begroeiing. In dit reservaat is ook het ringstation gelegen. Het reservaat zelf is vanaf de openbare weg goed te overzien en naast steltlopers vinden we hier ook veel zangvogels, waaronder Kleine Groene Bijeneters.

Bergen

Aan de westkant van Eilat liggen de Eilat Mountains. Dit is de plek waar de meeste roofvogeltrek plaats vindt. In tegenstelling tot West Europa begint de roofvogeltrek hier al vroeg in de ochtend en zullen de vogels gedurende de ochtend steeds hoger gaan vliegen. Dus ook voor het waarnemen van de roofvogels moeten we vroeg op pad. Op dagen met gunstige weersomstandigheden kunnen meer dan 5.000 Steppebuizerds op een ochtend gezien worden. De vogels vliegen dan links en rechts onder en boven je langs; een adembenemend gezicht!

Rand van de stad

Aan de westrand van de stad liggen enkele begroeide gebieden die een bezoek meer dan waard zijn: waaronder het waterpompstation en de begraafplaats. Het zijn gebieden waar enerzijds lokale broedvogels zoals Palestijnse Honingzuigers, Zwartstaarten en Arabische Woestijnpatrijzen gezien kunnen worden en anderzijds zijn het plekken die vaak goede aantallen zangvogels aantrekken die hier schaduw, water of voedsel kunnen vinden. Ook vind je aan de rand van de stad enkele fraaie wadi’s die we misschien kunnen bezoeken. Het zijn vaak plekken met een beperkte maar kenmerkende vogelpopulatie. Zo kunnen hier vaak Maquiszanger, Woestijnvink en Witkruintapuit aangetroffen worden. Een ideale plek om de eerste dagen kennis te maken met de lokale broedvogels en een prima plek voor fotografie.

Te bezoeken gebieden buiten Eilat

Naast de plekken die direct in en om Eilat gelegen zijn, zullen we op de meeste dagen ook buiten het stadje gaan vogelen. De enige hoofdweg om Eilat uit te rijden is overde N90 en de daarlangs geplaatste kilometerpaaltjes dienen als bewegwijzering voor de vogelplekken.

De zoutpannen van K20
Even ten noorden van Eilat ligt een aantal zoutpannenwaterreservoirs waar we met de auto’s omheen kunnen rijden. Het is een erg overzichtelijke plek. Aan de randen van deze reservoirs lopen veel steltlopers en dit is ook de plek om er een Woestijnplevier tussenuit te halen. Veel Kemphanen, Groenpootruiters, Kleine Strandlopers en Strandpleviere,n maar ook Poelruiters zullen dicht bij de auto kunnen worden waargenomen.

Dadelplantages
In de Arava-vallei liggen diverse Dadelplantages. Nabij Eliphaz ligt een goed toegankelijke Dadelplantage die we zeker zullen bezoeken. Deze plantages worden geïrrigeerd en bieden daarmee in de droge Arava een ware trekvogelmagneet. Tussen de stammen van de dadelpalmen zitten soms tientallen trekvogels die zich vaak goed laten bekijken. Blonde Tapuiten, Roodkeel- en Boompiepers, Bruinkeel- en gewone Ortolanen mogen op goede trekdagen hier in flinke aantallen verwacht worden. Ook tref je hier altijd wel verrassingen aan, zo zat bij de zuidelijk gelegen sewagepool van Eliphaz in 2008 een Witstaartkievit en vonden we in 2009 een zeer fraaie Dwergooruil en een Smyrnagors in de Dadelplantage.

Yotvata
Behalve dat Yotvata een prima lunchcafé heeft waar we een middaglunch kunnen nuttigen, heeft Yotvata ook veel vogels te bieden. De cirkelvormige landbouwvelden van Yotvata zijn een bezoek zeker waard. Op en nabij deze velden worden vaak piepers, leeuweriken, gorzen en tapuiten gezien. Bij Yotvata worden ieder jaar weer zeldzame vogels ontdekt. Het is één van de beste plekken voor Kaspische Plevier en Kleine Veldleeuwerik, maar ook worden hier vaak leuke tapuiten en leeuweriken gezien.

Kibboetsen Neot Smadar
Vogels kijken op en nabij deze kibboets is vaak zeer de moeite waard. De landbouwgronden en tuinen zijn groene oases in een droog en dor gebied en trekken daarmee vaak grote aantallen zangvogels. De sfeer op de Kibboets is relaxed en gemoedelijk. Bij Kibboets Neot Smadar zullen we als we tijd hebben een bezoek brengen aan het lunchcafé met haar sfeervolle tuin die vaak vol zit met trekvogels: een prachtige plek om te genieten van de ecologische producten van de kibboets.

Nizzana en de Negev woestijn
Dag 2 zullen we aan de noordkant van de Negev woestijn gaan vogelen. In het gebied rond Nizzana komen veel zogenaamde echte woestijnsoorten voor als Oostelijke Kraagtrap, Renvogel, Sahel- en Witbuikzandhoen. Omdat tijdens deze reis in de Negev zullen overnachten, kunnen we vroeg op de goede plekken aanwezig zijn wat onze kansen op deze soorten zal vergroten. Naast Nizzana zullen we verschillende andere gebieden bezoeken, waaronder Wadi Ein Avdat, het broedgebeid van de Havikarend en het graf van Ben Gurion, gelegen op één van de mooiste, zo niet het mooiste plekje van Israël.

Naast de hierboven genoemde plekken kunnen nog vele andere kleinere gebiedjes en vogelplekken bezocht worden. Dit is sterk afhankelijk van de actuele situatie en informatie van lokale vogelaars.

 

 

Dag 1: Amsterdam – Tel Aviv – Eilat
Dag 2: Eilat
Dag 3: Eilat
Dag 4: Eilat
Dag 5: Eilat
Dag 6: Eilat
Dag 7: Eilat
Dag 8: Eilat richting Mizpe Ramon, vogelen rond Sde Boker
Dag 9: Gehele dag Negev woestijn
Dag 10: Mizpe Ramon – Tel Aviv -Amsterdam

 

Einde van de reis.

 

 

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

 • Arabische Babbelaar
 • Arabische Buulbuul
 • Arabische Woestijnpatrijs
 • Arendbuizerd
 • Aziatische Steenpatrijs
 • Balkanbergfluiter
 • Bonte IJsvogel
 • Brilgrasmus
 • Bruinkeelortolaan
 • Bruinnekraaf
 • Citroenkwikstaart
 • Draaihals
 • Duinpieper
 • Gestreepte Prinia
 • Isabeltapuit
 • Kaspische Plevier
 • Kleine Groene Bijeneter
 • Kwartel
 • Lachstern
 • Maquiszanger
 • Maskerduif
 • Maskerklauwier
 • Moabmus
 • Oostelijke Kraagtrap
 • Ortolaan
 • Palestijnse Honingzuiger
 • Poelruiter
 • Porseleinhoen
 • Purperreiger
 • Ralreiger
 • Renvogel
 • Reuzenstern
 • Rode-zeegrasmus
 • Roodkeelpieper
 • Roodkopklauwier
 • Roodstuitzwaluw
 • Rosse Waaierstaart
 • Rosse Woestijnleeuwerik
 • Rotsduif
 • Rotszwaluw
 • Rouwtapuit
 • Rüppell’s Grasmus
 • Schreeuwarend
 • Slangenarend
 • Spaanse Mus
 • Sporenkievit
 • Steenuil
 • Steltkluut
 • Steppearend
 • Steppekiekendief
 • Strandplevier
 • Vale Gierzwaluw
 • Vale Rotszwaluw
 • Vale Spotvogel
 • Vale Woestijnvink
 • Visarend
 • Witoogmeeuw
 • Witbuikzandhoen
 • Withalsvliegenvanger
 • Witkruintapuit
 • Woestijnleeuwerik
 • Zuidelijke Klapekster
 • Zwarte Ibis
 • Zwarte Ooievaar
 • Zwarte Waaierstaart
 • Zwarte Wouw
 • Zwartstaart

 

Reisinformatie

Uw reisbegeleider:
Eduard Opperman

Reissom:
Euro 1595,- per persoon

Eenpersoonstoeslag: Euro 295,-

Minimum aantal deelnemers: 5 per busje/reisbegeleider

Maximum aantal deelnemers: slechts 7 per busje/reisbegeleider


Vertrek datum:
26 maart 2019 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 9 + 3 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 9 + 3 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Ontbijt
 • Diner
 • Vliegticket en luchthavenbelasting
 • Vervoer ter plaatse
 • Begeleiding door Eduard Opperman
 • Entreegeld Nationaal Park
 • Uitgebreide reisinformatie

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Lunch
 • Drank
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO
 • Boekingskosten

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: