De Biesbosch

Wilde natuur in Nederland

Het Natura-2000 gebied de Biesbosch ligt in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland tussen Dordrecht en Werkendam. De Biesbosch is niet alleen één van de grootste natuurgebieden
van Nederland, maar ook één van de meest natuurlijke gebieden. Grote delen van het bijna 10.000 hectare grote gebied zijn voor bezoekers niet toegankelijk, waardoor planten en dieren
vaak vrij spel hebben.

Eb en vloed in een zoetwatergebied komt zelden voor en de Biesbosch is dan ook één van de weinige zoetwatergetijdengebieden in Europa. In een uitgestrekt doolhof van kreken, rivieren, geïsoleerde eilandjes en wilgenvloedbossen gaat de natuur haar gang.

Het broedvogelbestand is enorm met meerdere paren Zeearend, Slechtvalk, tientallen IJsvogels, honderden Cetti’s Zangers en Blauwborsten. De Biesbosch is ook van belang voor trekvogels; tijdens de voorjaarstrek pleisteren er meerdere Visarenden in het gebied en zitten de natuurontwikkelingsgebieden vol met steltlopers, Lepelaars en Zomertalingen.

Ook voor andere soortgroepen is de Biesbosch van grote betekenis: het is dé groeiplaats van Spindotterbloem en de kraamkamer voor Bevers in Nederland. Inmiddels komen er al meer dan 250 Bevers in het gebied voor, een imposant aantal voor een soort die hier amper 25 jaar geleden nog uitgestorven was.

LET OP: we verblijven op een unieke locatie midden in de Biesbosch. Onze accommodatie is prachtig gelegen, maar erg eenvoudig. We maken allemaal gebruik van één gedeelde badkamer en er is geen restaurant. De catering is eenvoudig en we ruimen zelf de vaatwasser in na het eten. Vrijdag 26 april 2019
Aan het begin van de middag arriveert u bij onze accommodatie middenin Nationaal park de Biesbosch, waar u ontvangen wordt door uw reisbegeleider. Tijdens een introductiewandeling bezoeken we de nieuwe natuur op de Jantjesplaat en de Hooge Hof, maar ook de ruige wilgenvloedbossen langs het Jantjespad. In de nieuwe wetlands zien we soorten als Blauwborst, Zomertaling en Watersnip. In de wilgenvloedbossen zien we indrukwekkende beverburchten, bloeiende Spindotterbloemen en gaan we op zoek naar IJsvogels, Matkopmezen en Kleine Bonte Specht.

Na ons diner gaan we in de avond per boot op zoek naar het grootste knaagdier van Europa. Vooral in de avondschemer maken we een goede kans om Bevers te treffen. In de kleinste kreekjes zien we glijbanen, omgeknaagde bomen en hopelijk ook de Bever zelf. In de schemer maken we ook kans op roepende Bosuilen of Kerkuilen.

Zaterdag 27 april
In de ochtend is er de mogelijkheid om een vroege vogelwandeling te maken rondom de Jantjeskeet. Vooral tijdens het ochtendgloren is het vogelorkest indrukwekkend. Blauwborst en Rietzanger wisselen elkaar af met Gekraagde Roodstaart en Koekoek.

Na het ontbijt gaan we met fietsen de Noordwaard in. Dit is een gebied van bijna 4000 voetbalvelden groot waar bouwland is omgezet in wetland. Dit gebied staat garant voor grote aantallen watervogels. Grutto’s, Kemphanen en Kieviten zoeken op drooggevallen slikplaten naar voedsel. Zingende Veldleeuweriken en knarsende Roodborsttapuiten geven dat extra lentegevoel. In de rietstroken gaan we op zoek naar Roerdomp en Bruine Kiekendief.

Gedurende de middag gaan we naar de bekende polder Hardenhoek. Dit is het jachtgebied van de grootste roofvogel van Europa, de Zeearend. Ook vinden we in deze voormalige landbouwpolder de grootste binnenlandkolonie Kluten van West-Europa, Zwartkopmeeuwen, Slechtvalken en misschien wel een pleisterende Visarend. Tussen de grote meeuwen kijken we naar Geelpootmeeuw en Pontische Meeuw die regelmatig in het gebied aanwezig zijn. In deze tijd van het jaar werden in voorgaande jaren ook zeldzame soorten als Reuzenstern, Steltkluut en Amerikaanse Wintertaling waargenomen. We zullen ons hier niet vervelen.
In de middag is er tevens de mogelijkheid om het museum te bezoeken (entree inbegrepen in de reissom).

In de avond zullen we op de unieke locatie van de Jantjeskeet een barbecue houden en blijven we tijdens het eten opletten voor overcirkelende Zeearenden en voorbijzwemmende Bevers.

Zondag 28 april
In de vroege ochtend is er de gelegenheid om een wandeling te maken op de Jantjesplaat. Na het ontbijt varen we door de Brabantse Biesbosch. Tijdens deze tocht gaan we naar de rietlandpolders van de Noorderplaat. Hier zoeken we naar soorten als Baardman, Snor en Sprinkhaanzanger. De Turfzakken staan ook op het programma. Ook dit is een nieuw natuurgebied waar regelmatig jagende Visarenden worden gezien. Bij laag water zien Grote Zilverreigers en Lepelaars en indrukwekkende aantallen Slobeend, Pijlstaart en Wintertaling. We gaan ook op zoek naar Geoorde Futen in zomerkleed. We slingeren door de kleinere kreken in de Biesbosch en horen Cetti’s Zangers en baltsende Haviken en in deze tijd van het jaar zijn de Zeearenden misschien wel bezig met het voeren van hun jonge pullen.

Vandaag nemen we lunchpakketten mee die we aan boord nuttigen, middenin de prachtige natuur van de Biesbosch. Halverwege de middag maken we ons klaar voor vertrek, maar is er voor de liefhebbers nog de mogelijkheid om nogmaals polder Hardenhoek te bezoeken.

Einde van de reis.

 

 • Dag 1: Aankomst in de Biesbosch, boottocht op zoek naar Bever
 • Dag 2: Noordwaard, Hardenhoek en museum
 • Dag 3: Boottocht Brabantse Biesbosch

Einde van de reis.

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

VOGELS:

 • Visarend
 • Zeearend
 • Havik
 • Bosuil
 • Kerkuil
 • Kleine Bonte Specht
 • Cetti’s Zanger
 • Geoorde Fuut
 • Zomertaling
 • Wintertaling
 • Pijlstaart
 • Lepelaar
 • Roerdomp
 • Blauwborst
 • Grutto
 • Watersnip

ZOOGDIEREN:

 • Bever
 • Ree

Reisinformatie

Uw reisbegeleider:
Joey Braat

Reissom:
Euro 395,- per persoon

Eenpersoonstoeslag Euro 325,-

Minimum aantal deelnemers: 4

Maximum aantal deelnemers: 8


Vertrek datum:
26 april 2019 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 4 + 9 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 4 + 9 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen (LET OP: gedeelde voorzieningen)
 • Volpension waaronder BBQ met uitzicht op de Biesbosch
 • 2 boottochten
 • Bezoek museum
 • Fietshuur (electrische fiets tegen meerprijs mogelijk zolang beschikbaar)
 • Nederlandstalige reisbegeleider
 • Alle toegangsgelden

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds
 • Boekingskosten

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: