Vogelreis Lesbos voorjaar 2020

Lesbos, vogeleiland in de Middellandse Zee

Lesbos is één van de beste bestemmingen voor vogelaars in Europa, dankzij het zeer gevariëerde landschap en de ligging op een belangrijke vogeltrekroute vlak onder de Turkse kust.
In het voorjaar strijken er rond de wetlands bij de zoutwingebieden aan de Baai van Kalloní vele duizenden trekvogels neer, maar ook buiten de vogeltrek is het aantal soorten op Lesbos spectaculair: de vele bronnen, poelen, beken en zoutwaterrivieren, de bergmassieven in het noorden en het zuiden en de vulkanische gebieden in het uiterste westen herbergen het hele jaar door allerlei bijzondere vogels, waaronder de zeldzame Smyrnagors, Turkse Boomklever en Eleonora’s Valk.

De reis is zo opgezet dat u niet elke dag uren in de auto zit om te pendelen tussen hotel en vogelgebieden. Door te kiezen voor accommodaties op verschillende lokaties – in Kallonis en bij het versteende woud van Sigri – worden we midden tussen de vogels wakker en is de reistijd tot een minimum beperkt. We vertrekken bewust niet op Koningsdag om die drukte te vermijden, maar gaan ook weer niet te vroeg in april.

We verblijven in kleinschalige familiehotels en dineren elke avond in authentieke Griekse taverna’s. Ook zijn natuurlijk alle maaltijden inbegrepen, dus ook de lunch. Met recht een heerlijke reis!

 Vrijdag 24 april 2020
Vertrek uit Amsterdam voor de vlucht naar Lesbos. Na aankomst op de luchthaven van Skála Kallonís rijden we een korte afstand naar ons hotel voor de komende 4 dagen.

Mogelijke vogelplekken en vogelsoorten vandaag:

– het rietmoeras van Dípi Lárisos (reigersoorten, waaronder Roerdomp, Woudaap, Kwak; roofvogels, waaronder Slangenarend en Visarend; meeuwen, waaronder Pontische meeuw)

– zoutpannen en omringende wetlands (vooral watervogels en steltlopers)

– poel van Skála Kallonís (Dodaars, Zomertaling, Woudaap, Kwak, Ralreiger, Purperreiger, Zwarte Ibis, Waterral, Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Steltkluut, Bosruiter, Poelruiter, Witwangstern, Witvleugelstern, Gierzwaluw, Vale Gierzwaluw, Roodstuitzwaluw, Cetti’s Zanger, Grote Karekiet, Vale Spotvogel en Bruine Kiekendief)

– de vier grote rivieren die in de baai uitmonden (Steltkluut, Strandplevier, Kleine Plevier, Griel, Spaanse Mus, Arendbuizerd, Grauwe Kiekendief, Nachtzwaluw, Griekse Spotvogel, Roodkopklauwier, Maskerklauwier, Zwartkopgors, Middelste Bonte Specht en Rotsklever)

– het meertje van Kalloní (Woudaap, Kwak, Klein Waterhoen, Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, IJsvogel, Bijeneter en Hop).

Zaterdag 25 april
Via het stadje Kalloní en dichte naaldbossen rijden we noordwaarts richting Pétra. Onderweg stoppen we bij een plek waar Ransuil en Dwergooruil broeden en bij een uitzichtpunt over de befaamde roofvogelcorridor.

Mogelijke vogelsoorten vandaag: Buizerd, Arendbuizerd, Slangenarend, Wespendief, Balkansperwer, Havik, Boomvalk, Torenvalk, Eleonora’s Valk, Slechtvalk, Schreeuwarend, Havikarend, Dwergarend, Keizerarend, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Rüppells Grasmus, Baardgrasmus, Orpheusgrasmus, Sperwergrasmus, Blauwe Rotslijster, Cirlgors, Blonde Tapuit, Zomertortel,  Yelkouanpijlstormvogel, Scopoli’s Pijlstormvogel, Kuifaalscholver, Audouins Meeuw, Geelpootmeeuw, Rouwmees, Maskerklauwier, Perzische Roodborst, Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Middelste Bonte Specht, Zomertortel, Hop, Blonde Tapuit, Finsch’ Tapuit, Rotsklever, Roodkopklauwier, Bruinkeelortolaan en Zwartkopgors.

Zondag 26 april
Vandaag bezoek we verschillende vogelplekken rond Skála Kallonís, een aantal daarvan hebben we op dag 1 al eerder bezocht, maar midden in de trektijd heeft elke dag zijn eigen soorten.

Mogelijke vogelplekken en vogelsoorten vandaag:

– het rietmoeras van Dípi Lárisos (reigersoorten, waaronder Roerdomp, Woudaap, Kwak; roofvogels, waaronder Slangenarend en Visarend; meeuwen, waaronder Pontische meeuw)

– zoutpannen en omringende wetlands (vooral watervogels en steltlopers)

– poel van Skála Kallonís (Dodaars, Zomertaling, Woudaap, Kwak, Ralreiger, Purperreiger, Zwarte Ibis, Waterral, Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Steltkluut, Bosruiter, Poelruiter, Witwangstern, Witvleugelstern, Gierzwaluw, Vale Gierzwaluw, Roodstuitzwaluw, Cetti’s Zanger, Grote Karekiet, Vale Spotvogel en Bruine Kiekendief)

– de vier grote rivieren die in de baai uitmonden (Steltkluut, Strandplevier, Kleine Plevier, Griel, Spaanse Mus, Arendbuizerd, Grauwe Kiekendief, Nachtzwaluw, Griekse Spotvogel, Roodkopklauwier, Maskerklauwier, Zwartkopgors, Middelste Bonte Specht en Rotsklever)

– het meertje van Kalloní (Woudaap, Kwak, Klein Waterhoen, Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, IJsvogel, Bijeneter en Hop).

Maandag 27 april
Via de lagune van Méssa (Casarca, Purperreiger, Grote en Kleine Zilverreiger, Flamingo, Griel, Roodpootvalk, Steenuil, Nachtzwaluw, Bijeneter, Duinpieper, Kortteenleeuwerik, Rosse Waaierstaart, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Kneu en Grauwe Gors) gaan we naar de zoutpannen van Skála Polichnítou.Bij de zuidkant van de Baai van Kalloní (Flamingo, Grote en Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Arendbuizerd, Slangenarend, Bruine Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Roodpootvalk, Kluut, Steltkluut, Strandplevier, Kleine Strandloper, Temmincks Strandloper, Poelruiter, Bosruiter, Oeverloper, Bijeneter, Scharrelaar, Zwartkopgors) rijden we via het binnenland en het plaatsje Polichnítos naar de zuidkust. We stoppen bij de monding van de Almyropótamos waar we zoeken naar soorten als Purperreiger, Woudaap, Waterhoen, Klein Waterhoen, Kleine Plevier, Kwartelkoning, Kwikstaart, Citroenkwikstaart, Witwangstern, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, Griekse Spotvogel, Scharrelaar, Grauwe Klauwier. Ook een bezoek aan de westelijk gelegen kaap Ágios Fokás staat op het programma waar we zullen zoeken naar zeevogels als Scopoli’s Pijlstormvogel, Yelkouanpijlstormvogel, Audouins Meeuw en Kuifaalscholver.

In de middag rijden we in oostelijke richting langs de zuidkust naar de monding van de Voúrkos (Woudaap, Ralreiger, Noordse Nachtegaal, Grauwe Klauwier, Rosse Waaierstaart) en vervolgens landinwaarts naar het dorp Káto Stavrós, en dan verder omhoog door de uitlopers van het imposante Olymposgebergte naar Ampéliko (Arendbuizerd, Slangenarend, Havik, Wespendief, Balkansperwer, Ransuil, Bijeneter, Middelste Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Blauwe Rotslijster, Orpheusgrasmus, Baardgrasmus, Kleine Zwartkop, Wielewaal, Europese Kanarie).

De laatste lokaties voor vandaag zijn de noordelijke uitlopers van het gebergte en Achladerí waar we op zoek gaan naar Turkse Boomklever voor we terugrijden naar Skála Kallonís.

Dinsdag 28 april 
Van Skála Kallonís rijden we naar Sígri waar ons hotel voor de komende twee nachten is. Via het klooster Limónos gaan we naar het westen waar we spectaculaire landschappen, grillige rotspartijen, schitterende vergezichten hebben.
Verderop gaan we richting de noordkust en de monding van de Voulgáris bij Oud-Ántissa (Casarca, Maskerklauwier, Grauwe Klauwier, Kuifleeuwerik, Cirlgors, Grauwe Gors, Oostelijke Blonde Tapuit, Grote Bonte Specht, Rotsklever, Kortteenleeuwerik, Boerenzwaluw, Gele Kwikstaart, Kleine Klapekster, Wielewaal, Raaf, Paapje, Rotsklever, Appelvink, Slangenarend, Torenvalk, Roodpootvalk) om vervolgens verder naar het westen te rijden. Het landschap verandert hier: loof– en naaldbomen maken plaats voor maquis en frygana en spectaculaire basaltformaties doemen op.

We stoppen bij de Izabeldriehoek (Izabeltapuit) en gaan omhoog naar het klooster Ypsilou, op de top van een dode vulkaan (Slangenarend, Buizerd, Arendbuizerd, Slechtvalk, Kleine Torenvalk, Eleonora’s Valk, Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Zomertortel, Hop, Middelste Bonte Specht, Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Izabeltapuit, Blonde Tapuit, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Baardgrasmus, Cirlgors, Bruinkeelortolaan, Smyrnagors).
Dit is het gebied van het befaamde versteende woud, een gebied dat zich uitstrekt in de driehoek tussen Ypsilou, Sígri en Eressós, en zo’n 20 miljoen jaar geleden tijdens een vulkaanuitbarsting door een dikke laag lava werd bedekt; in die tijd heerste er een subtropisch klimaat en was het eiland begroeid met wouden vol mammoetbomen, zoals voorlopers van de Sequoia die nu nog in Noord-Amerika voorkomen. Door de afwezigheid van zuurstof onder de lava in combinatie met een bijzonder chemisch proces verbrandden de bomen niet, maar werden van opaal, waarbij alle kenmerken, zoals houtstructuur en jaarringen intact bleven; de versteende resten kwamen in de loop der eeuwen door erosie aan de oppervlakte, maar pas de laatste decennia wordt er systematisch onderzoek gedaan.

Woensdag 29 april
We bezoeken vandaag de vogelplekken rond Sígri.

Mogelijke vogelplekken en vogelsoorten vandaag:

– de vruchtbare vlakte van Faneroméni en de monding van de Tapsás (Casarca, Rietzanger, Kwikstaart, Klauwier, Pieper, Draaihals, Scharrelaar, Wielewaal, Woudaap, Porseleinhoen, Citroenkwikstaart, Poelsnip, Vliegenvanger, Withalsvliegenvanger, Kleine Vliegenvanger, Rosse Waaierstaart, Bijeneter, Spaanse Mus, Grauwe Gors, Zwartkopgors, Duinpieper, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Visarend, Bastaardarend, Dwergarend, Slechtvalk, Boomvalk, Eleonora’s Valk, Lannervalk, Roodpootvalk, Kleine Torenvalk)

– de kustweg tussen Sígri en Eressós, waar in een spectaculair vulkanisch landschap de Smyrnagors broedt (Arendbuizerd, Kleine Torenvalk, Eleonora’s Valk, Slechtvalk, Roodpootvalk, Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Tapuit, Blonde Tapuit, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Bruinkeelortolaan, Rosse Waaierstaart, Roodkopklauwier, Rouwmees, Perzische Roodborst, Bijeneter, Hop, Griekse Spotvogel, Balkanbergfluiter, Kleine Zwartkop, Rüppells Grasmus).

Donderdag 30 april
Door een landschap van bizarre rotsformaties en uitgedoofde vulkanen langs de west- en zuidkant van het Órdymnosgebergte rijden we naar de Baai van Kalloní. Vlak voor het dorp Parákila met zijn uitgestrekte sinaasappelplantages stoppen we bij het kerkje van Ágios Ioánnis voor Smyrnagors, Cirlgors, Bruinkeelortolaan, Blonde Tapuit, Rouwmees, Rotsklever, Slangenarend en Arendbuizerd en even verderop bij het moeras van Parákila voor soorten als Steltkluut, Bruine Kiekendief, Grote Karekiet en Vale Spotvogel.

Langs de bekende zoutpannen en wetlands van Skála Kallonís, de lagune van Méssa en het rietmoeras van Dípi Lárisos rijden we naar Charamída, op de uiterste zuidpunt van schiereiland Amalí. Op korte afstand van ons hotel ligt nog een rietmoeras  waar we kans hebben op het zien van Middelste Bonte Specht, Kleine Zwartkop, Slangenarend, Visarend, Zwartkopmeeuw, Dunbekmeeuw, Reuzenstern, Gele Kwikstaart, Fuut, Geoorde Fuut, Waterral, Grote Stern, IJsvogel en Rietgors.

Vrijdag 1 mei
Na een korte rit van ongeveer slechts 10 kilometer komen we aan bij de luchthaven waar we aan boord van het vliegtuig stappen voor onze vlucht naar Amsterdam.

Einde van de reis.

 

Dag 1: Amsterdam – Lesbos – Skála Kallonís
Dag 2: Noord Lesbos
Dag 3: Skála Kallonís
Dag 4: Zuid Lesbos
Dag 5: Skála Kallonís – Sígri
Dag 6: Sígri
Dag 7: Sígri – Charamída
Dag 8: Charamída – Amsterdam

Einde van de reis.

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

 • Smyrnagors
 • Turkse Boomklever
 • Eleonora’s Valk
 • Zwarte Ooievaar
 • Woudaap
 • Slangenarend
 • Zomertaling
 • Ralreiger
 • Zwarte Ibis
 • Klein Waterhoen
 • Steltkluut
 • Poelruiter
 • Witwangstern
 • Witvleugelstern
 • Vale Gierzwaluw
 • Roodstuitzwaluw
 • Cetti’s Zanger
 • Grote Karekiet
 • Vale Spotvogel
 • Griel
 • Spaanse Mus
 • Arendbuizerd
 • Grauwe Kiekendief
 • Nachtzwaluw
 • Roodkopklauwier
 • Maskerklauwier
 • Zwartkopgors
 • Rotsklever
 • Bijeneter
 • Hop
 • Dwergooruil
 • Schreeuwarend
 • Havikarend
 • Dwergarend
 • Ruppel’s Grasmus
 • Baardgrasmus
 • Orpheusgrasmus
 • Sperwergrasmus
 • Blauwe Rotslijster
 • Bruinkeelortolaan
 • Cirlgors
 • Blonde Tapuit
 • Yelkouan Pijlstormvogel
 • Rouwmees
 • Aziatische Steenpatrijs
 • Flamingo
 • Roodpootvalk
 • Kleine Torenvalk
 • Vorkstaartplevier
 • Alpengierzwaluw
 • Scharrelaar
 • Kleine Klapekster
 • Audouins Meeuw
 • Rotszwaluw
 • Balkanbergfluiter
 • Withalsvliegenvanger
 • Rosse Waaierstaart
 • Izabeltapuit

ReisinformatieReissom:
Euro 1525,- per persoon

Eenpersoonstoeslag: Euro 195,-

Minimum aantal deelnemers: 4

Maximum aantal deelnemers: 10


Vertrek datum:
24 april 2020 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 3 + 3 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 3 + 3 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Volpension, dus ook de lunches!
 • Diners in uitstekende authentieke Griekse taverna’s
 • Water overdag, thee en kofie na de maaltijd
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandse reisbegeleider
 • Alle toegangsgelden

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO: € 15,- per boeking
 • Boekingskosten
 •  

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: