Vogelreis Lesbos in het najaar

Najaarstrek op Lesbos

Lesbos in het voorjaar staat bij vogelaars bekend als één van de beste bestemmingen voor de vogeltrek, maar ook in het najaar is een bezoek aan het eiland meer dan de moeite waard. Niet alleen zijn er standvogels als Blauwe Rotslijster, Rouwmees, Turkse Boomklever en Rotsklever, in het najaar zijn er ook duizenden trekvogels te vinden: Eleonora’s Valk, Flamingo, Kleine Klapekster, Oostelijke Blonde Tapuit en talloze Grauwe Vliegenvangers en Grauwe Klauwieren zijn maar enkele van de belangrijkste soorten in het najaar.

Door te kiezen voor accommodaties op verschillende lokaties – in Skála Kallonís en bij het prachtige versteende woud van Sígri – is deze reis zo opgezet dat u niet elke dag uren in de auto zit om te pendelen tussen het hotel en de vogelgebieden. We worden midden tussen de vogels wakker en de reistijd is tot een minimum beperkt; minder tijd in de auto en meer tijd buiten, in de natuur!

Om het echte, authentieke Griekse gevoel te versterken, verblijven we in kleinschalige familiehotels en dineren we elke avond in kleinschalige taverna’s. Een unieke reis waar u nog lang aan zult terugdenken…Dinsdag 8 september 2020
Vertrek uit Amsterdam voor de vlucht naar Lesbos. Na aankomst op de luchthaven van Mytilíni rijden we naar onze accommodatie in Skála Kallonís voor de komende 4 dagen.

Mogelijke vogelplekken en vogelsoorten vandaag:

– het rietmoeras van Dípi Lárisos (bij voldoende water in het moeras veel reigersoorten, waaronder Roerdomp, Kwak; roofvogels, waaronder Slangenarend en Visarend; meeuwen, waaronder Pontische meeuw)

– de zoutpannen van Kalloní en omringende wetlands (Dodaars, Zwarte Ooievaar, Kwak, Waterral, Griel, Steltkluut, Bosruiter, Poelruiter, Roodstuitzwaluw, Cetti’s Zanger en Bruine Kiekendief)

– de vier grote rivieren die in de Baai van Kalloní uitmonden (Steltkluut, Strandplevier, Kleine Plevier, Griel, Grauwe Kiekendief, Roodkopklauwier, Kleine Klapekster, Citroenkwikstaart, Balkankwikstaart en Bijeneter)

– het meertje van Metóchi (Kwak, IJsvogel, Bijeneter en Hop).

Woensdag 9 september
Via het stadje Kalloní en dichte naaldbossen rijden we noordwaarts richting Pétra. Onderweg stoppen we bij een plek waar Ransuil en Dwergooruil broeden en bij een uitzichtpunt over de befaamde roofvogelcorridor.

Mogelijke vogelsoorten vandaag: Buizerd, Arendbuizerd, Havikarend, Steenarend, Keizerarend, Slangenarend, Wespendief, Havik, Torenvalk, Eleonora’s Valk, Slechtvalk, Schreeuwarend, Dwergarend, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Baardgrasmus, Orpheusgrasmus, Sperwergrasmus, Blauwe Rotslijster, Cirlgors, Blonde Tapuit, Zomertortel, Yelkouanpijlstormvogel, Scopoli’s Pijlstormvogel, Kuifaalscholver, Audouins Meeuw, Geelpootmeeuw, Rouwmees, Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Middelste Bonte Specht, Hop, Rotsklever en Roodkopklauwier.

Donderdag 10 september
Vandaag bezoeken we verschillende vogelplekken rond Skála Kallonís, een aantal daarvan hebben we op dag 1 al bezocht, maar midden in de trektijd heeft elke dag zijn eigen soorten.

Mogelijke vogelplekken en vogelsoorten vandaag:

– de zoutpannen en omringende wetlands (Europese Flamingo, Casarca, Steltkluut, Strandplevier, Griel, Roodpootvalk, Grauwe Gors, Roodkeelpieper, Citroenkwikstaart, Bijeneter, Zwarte Ooievaar, Grote en Kleine Zilverreiger, Grauwe en Steppekiekendief, Kortteenleeuwerik en Duinpieper

– de vier grote rivieren die in de baai uitmonden (Steltkluut, Strandplevier, Kleine Plevier, Griel, Grauwe Kiekendief, Roodkopklauwier, Middelste Bonte Specht en Rotsklever)

– het meertje van Metóchi (Kwak, IJsvogel, Bijeneter en Hop)

– de Potámiavallei en het reservoir (gevarieerd landschap met olijfboomgaarden, steenhellingen, rivier en een reservoir met soorten als Roodkopklauwier, Rouwmees, Slangenarend, Rotsklever, Rotszwaluw, Slechtvalk, Middelste Bonte specht, Dodaars en steltlopers.

Vrijdag 11 september
Via de lagune van Méssa (Casarca, Grote en Kleine Zilverreiger, Flamingo, Griel, Roodpootvalk, Steenuil, Bijeneter, Duinpieper, Kortteenleeuwerik, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Kneu en Grauwe Gors) gaan we naar de noordelijke uitlopers van het Olymposgebergte en Achladerí waar we op zoek gaan naar Turkse Boomklever.

Bij de zuidkant van de Baai van Kalloní (Flamingo, Grote en Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Ooievaar, Zwarte Ooievaar, Slangenarend, Bruine Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Roodpootvalk, Kluut, Steltkluut, Strandplevier, Poelruiter, Bosruiter, Oeverloper, Bijeneter en Scharrelaar) rijden we via het binnenland en het plaatsje Polichnítos aan de zuidkust.

We stoppen bij de monding van de Almyropótamos waar we zoeken naar soorten als Kleine Plevier, Citroenkwikstaart, Roodstuitzwaluw, Rotszwaluw, Scharrelaar en Grauwe Klauwier. Ook een bezoek aan de westelijk gelegen kaap Ágios Fokás staat op het programma waar we zullen zoeken naar zeevogels als Scopoli’s Pijlstormvogel, Yelkouanpijlstormvogel, Audouins Meeuw en Kuifaalscholver. Ook zeldzamere soorten als Roze Pelikaan en Kroeskoppelikaan worden hier soms gezien in het najaar.

In de middag rijden we in oostelijke richting langs de zuidkust naar de monding van de Voúrkos en vervolgens landinwaarts terug door uitgestrekte olijfboomgaarden op zoek naar Rouwmees, Roodkopklauwier en Orpheusgrasmus.

Zaterdag 12 september
Van Skála Kallonís rijden we naar Sígri waar ons onderkomen voor de komende twee nachten is. Via het klooster Limónos gaan we naar het westen waar we spectaculaire landschappen, grillige rotspartijen en schitterende vergezichten hebben.

Verderop gaan we richting de Lardiavallei (Kleine Klapekster, Grauwe Klauwier, Kuifleeuwerik, Cirlgors, Grauwe Gors, Oostelijke Blonde Tapuit, Rotsklever, Boomleeuwerik, Rotszwaluw, Blauwe Rotslijster, Rouwmees, Wielewaal, Raaf, Paapje, Rotsmus, Slangenarend en Roodpootvalk) om vervolgens verder naar het westen te rijden. Het landschap verandert hier: loof– en naaldbomen maken plaats voor maquis en frygana en spectaculaire basaltformaties doemen op.

We stoppen bij de Izabeldriehoek (Izabeltapuit) en gaan omhoog naar het klooster Ypsiloú, op de top van een dode vulkaan (Slangenarend, Buizerd, Arendbuizerd, Slechtvalk, Kleine Torenvalk, Roodpootvalk, Wespendief, Eleonora’s Valk, Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Zomertortel, Hop, Middelste Bonte Specht, Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Izabeltapuit, Blonde Tapuit, Blauwe Rotslijster, Rotsklever, Baardgrasmus en Cirlgors).

Dit is het gebied van het befaamde versteende woud, een gebied dat zich uitstrekt in de driehoek tussen Ypsiloú, Sígri en Eressós, en zo’n 17 miljoen jaar geleden tijdens een vulkaanuitbarsting door een dikke laag as werd bedekt; in die tijd heerste er een subtropisch klimaat en was het eiland begroeid met wouden vol mammoetbomen, zoals voorlopers van de Sequoia die nu nog in Noord-Amerika voorkomt. Door de afwezigheid van zuurstof onder de as in combinatie met een bijzonder chemisch proces verbrandden de bomen niet, maar werden van opaal, waarbij alle kenmerken, zoals houtstructuur en jaarringen intact bleven; de versteende resten kwamen in de loop der eeuwen door erosie aan de oppervlakte, maar pas de laatste decennia wordt er systematisch onderzoek gedaan.

Zondag 13 september
We bezoeken vandaag de omgeving van Sígri.

Mogelijke vogelplekken en vogelsoorten vandaag:

– de vruchtbare vlakte van Faneroméni en de monding van de Tapsás (Casarca, Draaihals, Scharrelaar, Wielewaal, Citroenkwikstaart, Kleine Vliegenvanger, Bijeneter, Grauwe Gors, Duinpieper, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Visarend, Dwergarend, Slechtvalk, Boomvalk, Eleonora’s Valk, Lannervalk, Roodpootvalk, Kleine Torenvalk)

– de kustweg tussen Sígri en Eressós, waar in een spectaculair vulkanisch landschap de Smyrnagors broedt (Kleine Torenvalk, Eleonora’s Valk, Slechtvalk, Roodpootvalk, Aziatische Steenpatrijs, Steenuil, Tapuit, Blonde Tapuit, Blauwe Rotslijster, Kleine Klapekster, Rotsklever, Roodkopklauwier, Rouwmees, Bijeneter, Hop en Kleine Zwartkop).

Maandag 14 september
Vandaag besteden we voor grootste deel vogelend in de Meliadiavallei, één van de betere vogelplekken van het eiland met soorten als Rietzanger, Grote Karekiet, Grauwe Klauwier, Kleine Klapekster, Draaihals, Scharrelaar, Wielewaal, Grauwe Vliegenvanger, Kleine Vliegenvanger, Bijeneter, Grauwe Gors, Ortolaan, Duinpieper, Grauwe Kiekendief, Slechtvalk, Boomvalk, Eleonora’s Valk, Roodpootvalk en Kleine Torenvalk)

In de middag gaan we langzaam al vogelend weer terug naar het oosten: o.a langs de bekende zoutpannen en wetlands van Skála Kallonís, de lagune van Méssa en het rietmoeras van Dípi Lárisos rijden we naar Charamída, op de uiterste zuidpunt van schiereiland Amalí. Op korte afstand van ons hotel ligt nog een rietmoeras waar we, als er genoeg water in het moeras staat, kans hebben op het zien van Kleine Zwartkop, Slangenarend, Gele Kwikstaart, Fuut, Waterral, Baardgrasmus en IJsvogel.

Dinsdag 15 september
Na een korte rit van slechts 10 kilometer komen we aan bij de luchthaven waar we aan boord van het vliegtuig stappen voor onze vlucht naar Amsterdam.

Einde van de reis.

Dag 1: Amsterdam – Lesbos – Skála Kallonís
Dag 2: Noord-Lesbos
Dag 3: Skála Kallonís
Dag 4: Zuid-Lesbos
Dag 5: Skála Kallonís – Sígri
Dag 6: Sígri
Dag 7: Sígri – Charamída
Dag 8: Charamída – vliegveld – Amsterdam

Einde van de reis.

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

 • Turkse Boomklever
 • Eleonora’s Valk
 • Zwarte Ooievaar
 • Slangenarend
 • Zwarte Ibis
 • Steltkluut
 • Poelruiter
 • Roodstuitzwaluw
 • Cetti’s Zanger
 • OostelijkeVale Spotvogel
 • Griel
 • Spaanse Mus
 • Arendbuizerd
 • Grauwe Kiekendief
 • Roodkopklauwier
 • Kleine Klapekster
 • Rotsklever
 • Bijeneter
 • Hop
 • Dwergooruil
 • Schreeuwarend
 • Dwergarend
 • Baardgrasmus
 • Sperwergrasmus
 • Blauwe Rotslijster
 • Cirlgors
 • Blonde Tapuit
 • Yelkouan Pijlstormvogel
 • Audouins Meeuw
 • Rouwmees
 • Aziatische Steenpatrijs

 

 

 

 

 

 

ReisinformatieReissom:
Euro 1525,- per persoon

Eenpersoonstoeslag: Euro 195,-

Minimum aantal deelnemers: 4

Maximum aantal deelnemers: 10


Vertrek datum:
08 september 2020 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:      Lees hier ons Privacy Statement


 Hoeveel is 1 + 10 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 1 + 10 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Volpension, dus ook de lunches!
 • Diners in uitstekende authentieke Griekse taverna’s
 • Water overdag, thee en kofie na de maaltijd
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandse reisbegeleider
 • Alle toegangsgelden

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO: € 15,- per boeking
 • Boekingskosten

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: