counter on tumblr
 

Reizen tijdens Corona

Op reis met Inezia Tours – Corona


U gaat met Inezia Tours op reis naar het buitenland en u heeft ná 31 augustus 2021 een reis geboekt.
Welke Corona maatregelen gelden dan voor u en uw medereizigers?


Inezia Tours reist alleen naar bestemmingen waarvan wij overtuigd zijn dat wij daar veilig heen kunnen
reizen. De situatie op de specifieke plekken die wij bezoeken tijdens onze reis is daarbij leidend,
eventueel aangevuld met relevante informatie van onze agenten ter plaatse.


Het is belangrijk om te beseffen dat reizen tijdens Corona altijd maatwerk zal zijn. Het maakt een
wezenlijk verschil of we met een reisbusje reizen, of per schip of per vliegtuig. Iedere situatie vraagt om
een unieke maatwerkbenadering met betrekking tot Corona. Ook brengt iedere bestemming weer andere
uitdagingen met zich mee en verandert de actuele situatie geregeld. Reizigers dienen onder deze
bijzondere omstandigheden derhalve een flexibele instelling te hebben, zowel voor aanvang van de reis
als tijdens de reis.


Inezia Tours hanteert op voorhand enkele algemene uitgangspunten:
Vanaf 1 september 2021 is vaccinatie verplicht als u bij ons wilt boeken. Hier zijn verschillende
redenen voor. Ten eerste is voor veel bestemmingen waar we heen reizen vaccinatie verplicht en
zullen deze landen u niet toelaten als u niet over de benodigde vaccinaties beschikt. Bij sommige
bestemmingen is een genezen verklaring niet geldig als vervanging van een vaccinatie. Ook willen
en kunnen we de groep niet onnodig ophouden als voor een deelnemer van de reis het afnemen
van PCR testen moet worden ingepland. Om één uniforme en werkbare werkwijze te kunnen
hanteren is daarom een geldig vaccinatiebewijs nodig om met ons mee te kunnen reizen;
• We volgen altijd de inreisverplichtingen van het gastland (en waar nodig ook van het transitland);
• We volgen altijd de geldende regels; denk bijvoorbeeld aan de mondkapjesplicht als het niet
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Dit zal in de praktijk betekenen dat in het vliegtuig en
reisbusjes een mondkapje gedragen dient te worden als dit volgens de lokaal geldende regels
verplicht is;
• Voor vertrek controleren we of u aan de inreisverplichtingen voldoet om oponthoud bij
grenscontroles of controles onderweg te voorkomen. Onze reisbegeleiders kunnen alleen een
basale controle uitvoeren, mogelijk dat lokale overheden onderweg uitgebreidere aanvullende
controles uitvoeren. Alle deelnemende reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste
persoonlijke documentatie;
• Heeft u gezondheidsklachten die kunnen duiden op Corona (neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, hoesten, benauwd of kortademig, koorts, of ruikt en/of proeft u plotseling niets meer),
dan kunt u niet meereizen.


Graag attenderen we u er op dat als u niet voldoet aan de inreisverplichtingen van een land of ziek bent,
de annuleringskosten voor uw eigen rekening zijn. Ook de kosten voor eventueel aanvullend benodigde
zelftesten, PCR testen en dergelijke zijn voor eigen rekening. Vergelijk dit met de aanschaf van
bijvoorbeeld malariamedicatie of het aanvragen van een visum voor bepaalde bestemmingen, ook deze
kosten zijn altijd voor eigen rekening.


Een (transit)land kan op elk moment de voorwaarden voor uw (door)reis of verblijf wijzigen. Hierop kan
Inezia Tours geen enkele invloed uitoefen. Mochten er door gewijzigde voorwaarden andere en/of
aanvullende eisen aan onze reis of ons verblijf worden gesteld, dan zijn de kosten hiervoor altijd voor
eigen rekening van de reiziger. Ook als voor aanvang, tijdens, en/of na afloop van de reis quarantaine
verplicht is of verplicht wordt, zijn de kosten hiervan voor eigen rekening van de reiziger.


We kunnen het ons niet voorstellen, maar toch moeten we ook dit onderdeel benoemen: wij attenderen u
er op dat in het geval een reiziger met vervalste Corona-documenten reist, deze reiziger volledig
aansprakelijk is voor alle kosten voor zowel deze reiziger zelf als voor de volledige groep waarmee deze
reiziger reist.


Een goede reisvoorbereiding is altijd belangrijk. Naast de algemene adviezen over kleding en uitrusting
die in de reisbescheiden staan, adviseren we u de volgende zaken (extra) mee te nemen:
• voldoende mondkapjes
• desinfecterende gel
• zelftesten
• de contactgegevens van uw reisverzekering
• voldoende medicijnen voor een eventueel langer verblijf


Kort voor vertrek van uw reis wordt u gebeld door uw reisbegeleider. Met hem/haar kunt u vragen die u
heeft over uw reis, of over basale Corona-gerelateerde zaken tijdens uw reis, doornemen. Ook kunt u op
elk moment zelf contact opnemen met het kantoor van Inezia Tours voor vragen over uw reis, of over
Corona-gerelateerde zaken tijdens uw reis.