Vlinderreis Slovenië

Vlinderreis Slovenië

Deze reis brengt ons naar de mooiste vlindergebieden in Zuid-Slovenië. Hier vinden we een heuvelachtig landschap met fraaie vergezichten, een grote verscheidenheid aan habitats en klimaatverschillen op korte afstand die resulteren in een onverwacht rijke natuur. Maar liefst 180 dagvlindersoorten komen voor in Slovenië, een grote rijkdom vergeleken met 53 soorten in Nederland. Toch heeft Slovenië maar de helft van de oppervlakte van Nederland!

Op zoek naar dagvlinders bezoeken we rotsachtige bergweiden, bloemrijk hooiland, bosweiden en open plekken in het bos, droog karstlandschap en nat laagveenmoeras. Als het weer meezit, is het mogelijk om meer dan 100 soorten dagvlinders te zien in één week! Hiervoor wordt deze reis begeleid door twee gidsen: Paul Veenvliet: Nederlandse bioloog die al 13 jaar in Slovenië woont en Vid Švara, Sloveense bioloog en vlinderexpert. Beiden kennen ze de plaatselijke natuurgebieden als hun broekzak en hebben een brede kennis van de plaatselijke flora en fauna. Tijdens deze reis lopen we niet ver en vooral niet snel: er is steeds ruim tijd om te fotograferen en te genieten.

Onze accommodatie bestaat uit twee in traditionele stijl gerestaureerde huizen in het dorpje Žerovnica, aan de rand van Cerknica polje. Žerovnica ligt centraal in het gebied wat we willen bezoeken, waardoor we zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan rondrijden. Bovendien staat de eigenaresse van deze accommodatie bekend om haar plaatselijke gerechten, bereid uit ecologische producten van de eigen boerderij. Niet alle kamers van deze accommodatie hebben eigen voorzieningen.

 Zaterdag 1 juli 2017
We vliegen van Amsterdam naar het zonnige Venetië in Italië, waar we worden opgewacht door de Nederlandse gids Paul. Hij neemt ons mee over de grens, naar de accommodatie in Slovenië.
Onderweg maken de eerste een langere stop bij een hooilandje wat vlak bij de snelweg ligt. Het “grasland” wordt hier gedomineerd door ratelaars (Rinanthus spp.) die een indicatie zijn voor een voedselarm, en dus soortenrijk milieu. Direct zien we Groot Geaderde Witjes (Aporia crategi), Koninginnepages (Papilio machaon), Koningspages (Ipiclides podalirius), Dambordjes (Melanargia galathea), Zwartsprietdikkopjes (Thymelicus lineola) en verschillende soorten Sint Jansvlinders waaronder de fraaie Zygaena carniolica met witte randen om de rode “bloedvlekjes” op de vleugels. Langs de rand van het hooiland bloeit hier de merkwaardige Vuurwerkplant (Dictamnus albus) die sterk ruikt omdat hij een etherische olie afscheidt die licht ontvlambaar is.
Nadat we ons in de accommodatie opgefrist hebben voegt ook de Sloveense gids Vid zich bij ons. Samen bezoeken we een nabijgelegen bosrand waar we op zoek gaan naar Tweekleurige Hooibeestjes (Coenonympha arcania) Kleine Ijsvogelvlinders (Limenitis camilla) en Spireazwever (Neptis rivularis). Hier hebben we ook een goede kans om Grauwe Klauwier (Lanius collurio) en Draaihals (Jynx torquilla) te zien en horen.
Na het diner geeft Paul een korte presentatie over het programma van de week en de diversiteit van landschappen die we tijdens de reis zullen zien.

Zondag 2 juli
Dagvlinders verzamelen zich vaak rondom bergtoppen (“hilltopping”). Wanneer zo’n bergtop ook nog eens begroeid is met bloemrijk hooiland, is dat een garantie voor een grote soortenrijkdom. Vandaar dat we beginnen met een bezoek aan een bergtop van de nabijgelegen Javorniki bergrug. Om hier te komen rijden we over een onverharde weg door uitgestrekt bosgebied met kleine bosweiden, waar we uiteraard ook stoppen. Het laatste stukje is de weg is smaller en niet meer berijdbaar. Hier wandelen we door een prachtig open beukenbos. Al in het bos zien we Boswitjes (Leptidea sinapis/reali) naast algemene soorten zoals Dagpauwoog (Inachis io) en Bont Zandoogje (Pararge aegeria). Eenmaal bij de top aangekomen hebben we een prachtig uitzicht over een open vegetatie met grote aantallen irissen (Iris siberica ssp. erirrhiza). We vinden grote aantallen tweekleurige Hooibeestjes en Wegedoornpages (Satyrium spini) en gaan op zoek naar Zwarte Apollo (Parnassius mnemosyne), Zwart Blauwtje (Aricia eumedon) en Grote Erebia (Erebia euryale).

In de middag bezoeken we droge bosweiden op de zuidhelling van Javorniki. Het is hier warm en er vliegen vlinderhaften (Libeloides macaronius). In het grasland vinden we Bidsprinkhanen (Mantis religiosa) en veel andere sprinkhanensoorten. Naast Oostelijke en Steppeparelmoervlinder (Melitaea britomartis & M. aurelia), Witbandzandoog (Brintesia circe) en Pluimdikkopje (Carcharodes flocciferus) zoeken we hier vooral naar Spikkeldikkopjes (Pyrgus spp.) waarvan een paar jaar geleden in dit gebied het voorjaarsspiegeldikkopje (Pyrgus serratulae) is aangetroffen: de meest recente aanvulling op de Sloveense soortenlijst!

Maandag 3 juli
Vandaag blijven we dicht bij de accommodatie in de Cerknica vallei. Het landschap wordt hier bepaald door een sterk wisselende waterstand, specifiek voor de vlakke valleien in het karstlandschap: de zogenaamde “poljes”. Na sterke regenval en wanneer de sneeuw smelt in het voorjaar, vult de vallei zich met water waardoor het grootste meer van Slovenië ontstaat: het Cerknica-meer, met een oppervlakte van meer dan 26 km2. In de zomer is het droger en is het water beperkt tot enkele meanderende beken in de vallei. We vinden hier dan hooilanden met overgangen tussen nat en droog waar zegge’s en pijpestrootje floreren. Sommige percelen zijn niet meer in gebruik waardoor struweel opslaat. In deze vallei zijn 125 soorten dagvlinders aangetroffen: meer dan 70 % van de uit Slovenië bekende soorten. We zoeken hier met name naar soorten uit laagveengebieden en natte hooilanden zoals Grote Vuurvlinder (Lycaena dispar) en Purperstreepparelmoervlinder (Brentis ino). Langs de bosranden kunnen we Braamparelmoervlinder (Brentis daphne) en Eikenpage (Neozephrus quercus) verwachten en met wat geluk ook Grote Weerschijnvlinder (Apatura iris). Deze laatste is lastig te vinden omdat hij vaak hoog tussen de boomkruinen vliegt.

In Slovenië komen ruim 3400 soorten nachtvlinders voor: een veelheid van soorten die voor ons grotendeels verborgen blijft. Om een indruk te krijgen van deze verscheidenheid blijven we vanavond lang op. Met een sterke lamp, (met een hoog aandeel UV licht) lokken we nachtvlinders naar een groot wit doek, waar ze op blijven zitten. Determinatie van nachtvlinders is een aparte specialisatie, zeker wanneer er veel soorten te verwachten zijn. Vandaar dat we een Sloveense nachtvlinderexpert uitnodigen om ons op deze avond te vergezellen.

Dinsdag 4 juli
Met een hoogte van 1313 meter torent de berg Nanos hoog boven het landschap uit. We volgen een smalle, maar goed berijdbare asfaltweg, die ons rechtstreeks naar de beste vlinderhabitats bovenop de berg brengt. Hier is het mogelijk om op een enkele dag meer dan 50 soorten dagvlinders te zien! Nanos heeft steile hellingen van wit kalksteen; bovenop vinden we glooiend grasland, afgewisseld met beuken- en dennenbos. In het grasland vinden we interessante sprinkhanensoorten waaronder de bontgekleurde soort Arcyptera fusca (“Large Banded Grasshopper”) en de opvallend grote Dikbuiksprinkhaan (Polysarcus denticauda). Onder de vele vlindersoorten vallen Erebia’s en blauwtjes op, met een kans op Bontoogerebia (Erebia oeme), Karintische Erebia (Erebia stirius) en Vals Bruin Blauwtje (Aricia artaxerxes). We hebben op Nanos ook kans op beide Apollovlindersoorten, de Zwarte Apollo en de “Gewone Apollovlinder” (Parnassius apollo), die in de Sloveense taal “Rode Apollo” genoemd wordt. Later op de dag bezoeken we een andere bergtop in deze regio waar vooral de kans op “Rode Apollo” groot is! Dit zijn ook interessante vogelgebieden met kans op Steenarend, Blauwe Rotslijster en Grijze Gors.

Woensdag 5 juli
Deze dag blijven we weer in de buurt van de accommodatie, maar we zoeken het wel hogerop: we gaan naar het Bloke plateau, wat op 750 meter boven zeeniveau ligt. Vanwege deze hoogte en de open vegetatie is het hier kouder dan in de omgeving en blijft de sneeuw tot laat in het voorjaar liggen. In de zomer is de temperatuur hier aangenaam, maar kunnen we hier nog soorten aantreffen waarvoor het elders te laat in het jaar is: Voorjaarserebia (Erebia medusa), Moerasparelmoervlinder (Euphydrias aurinia) en Roodbonte parelmoervlinder (Euphydrias maturna). Op het plateau bezoeken we verschillende habitats waarvan veenweiden een laagveenrestanten het meest speciaal zijn. Deze vinden we in de omgeving van het fraai meanderende beekje Bloščica, wat bij insiders bekend staat om haar rijke libellenfauna (meer dan 40 soorten aangetroffen). Algemeen zijn Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) en Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) terwijl het een potentieel habitat is voor Dwergjuffer (Nehalennia speciosa), een soort die nog niet in Slovenië is vastgesteld en waarnaar we zeker gaan zoeken: het zou een mooie stunt zijn wanneer we tijdens deze reis een nieuwe soort voor het land kunnen vinden! Langs de bosrand is Boszandoog (Lopinga achine) plaatselijk talrijk en hebben we kans op Grote IJsvogelvlinder (Limenitis populi). Met name in de bosranden vinden we ook fraaie droge hooilanden waar Roggelelies (Lilium bulbiferum) juist nu bloeien. Dit zijn goede plekken voor Groot Geaderd Witje, verschillende soorten Sint Jansvlinders en Rode Vuurvlinder (Lycaena hippothoe).

Donderdag 6 juli
In de buurt van de Adriatische zee is het klimaat merkbaar warmer en droger: zonnebrandcreme en een hoed aan te raden! In Slovenië is er een scherpe grens tussen het Centraal Europese klimaat, waar we tot nu toe in actief zijn geweest, en het Submediterrane klimaat waar we vandaag naar toe gaan. Onze eerste stop is precies bij binnenlandse kliffen die deze klimaatgrens markeren, de zogenaamde karst-rand (Kraški rob). Bovenop vinden we een heideveld-achtig landschap, maar zonder heide: hier bepalen lage struikjes en grassen het beeld. Onder de klif groeit bos met onder andere Steeneik (Quercus ilex) Donzige Eik (Quercus pubescens). De klif zelf heeft een warm microklimaat wat reptielen aantrekt zoals Karsthagedis (Podarcis melisellensis) en Geelgroene Toornslang (Hierophis viridiflavus) die hier meestal zwart gekleurd is. Hier vinden we typische soorten van warme rotslandschappen waaronder Oranje Steppevlinder (Aretusana aretusa), Zuidelijk Staartblauwtje (Everes alcetas), Turkoois Blauwtje (Polyommatus dorylas) en Bleek Blauwtje (Meleageria coridon).

In de middag rijden we naar een kleine rivier op de Sloveens-Kroatische grens, die ’s zomers weinig water bevat maar door het schaduwgevende rivierbegeleidende bos wel verkoeling biedt. Tijdens deze “mediterrane middag” hopen we op zuidelijke vlindersoorten waaronder Zuidelijk Dwergbauwtje (Cupido osiris), Esparcetteblauwtje (Polyommatus thersites), Groot Tragantblauwtje (Polyommatus escheri), Blazenstruikblauwtje (Iolana iolas), Zuidelijke Aurelia (Polygonia egea) en de opvallende snuitvlinder (Libythis celtis). Met wat geluk kunnen we hier het zeldzame Goudooghooibeestje (Coenonympha oedippus) aantreffen wat voorkomt op enkele vochtige hooilandjes.

Vrijdag 7 juli
Volovja reber is een glooiende helling in de omgeving van Ilirska Bistrica die de afgelopen jaren veel in het (Sloveense) nieuws is geweest, omdat hier een windmolenpark was gepland. De Sloveense vogelbescherming heeft dit plan met succes aangevochten waardoor het gebied veilig is gesteld. Bij Sloveense natuurbeschermers is het bekend vanwege het belang voor trek- en en roofvogels waaronder Steenarend, Slangenarend en Vale Gier die hier regelmatig fourageren. Het is ook een belangrijk gebied voor dagvlinders waarvan hier 97 soorten zijn aangetroffen, waaronder 23 soorten van de Sloveense Rode Lijst. We vinden hier een fraai landschap met een mozaïek van open hooilanden, struikgewas en bos, wat vooral droog en warm is. We vinden hier aan droog habitat aangepaste populaties van Moerasparelmoervlinder, (Berg-) Gentiaanblauwtje (Maculinea (rebeli) alcon) en Pluimdikkopje (Carcharodus floccifera). Ook is hier het in Slovenie zeer zeldzame Andoorndikkopje (Carcharodus lavaterae) in dit gebied aangetroffen. Het gebied is verder belangrijk voor Zwart Blauwtje (Aricia eumedon), Tweekleurige Parelmoervlinder (Melitaea didyma), Purperstreepparelmoervlinder (Brenthis ino) en Zomererebia (Erebia aethiops).

Zaterdag 8 juli
Op onze laatste ochtend bezoeken we het periodiek droogvallende meer bij Pivka wat in een droog, halfopen karstgebied ligt. Bij het meertje verwachten we soorten als Woudparelmoervlinder (Melitaea diamina), Tweekleurige Parelmoervlinder (Melitaea didyma), Veldparelmoervlinder (Melitaea cinxia), Paarse Parelmoervlinder (Clossiana dia), Pluimdikkopje (Carcharodus floccifera) en Roodstreephooibeestje (Coenonympha glycerion). Mocht het meertje nog water bevatten (’s zomers staat het vaak droog), dan hebben we bovendien kans op een zeer zeldzaam kieuwpootkreeftje, Chirocephalus croaticus, waarvan de eieren droogtes overleven.

Hiermee loopt de reis helaas ten einde, en onze gidsen brengen ons naar het vliegveld in Venetië, waarvandaan we terugreizen naar Nederland.

Einde van de reis.

 

Dag 1: Amsterdam – Venetië – Slovenië
Dag 2: Heuveltop en droog kalkgrasland
Dag 3: Cerknica polje – vochtig en droog bloemrijk hooiland
Dag 4: Berg Nanos en omgeving
Dag 5: Bloke plateau
Dag 6: Droge Karststreek bij de kust
Dag 7: Zonnige helling met een mozaïek van droge kalkgraslanden, struweel en bosranden
Dag 8: Pivka meren en, terugreis naar Amsterdam

Einde van de reis.

Enkele van de soorten die we hopen te zien:

VLINDERS:

 

Aglais urticae

Kleine vos

Anthocharis cardamines

Oranjetipje

Apatura ilia

Kleine weerschijnvlinder

Aporia crataegi

Groot geaderd witje

Arethusana arethusa

Oranje steppevlinder

Argynnis adippe

Bosrandparelmoervlinder

Argynnis aglaja

Grote parelmoervlinder

Argynnis niobe

Duinparelmoervlinder

Argynnis paphia

Keizersmantel

Aricia agestis

Bruin blauwtje

Aricia artaxerxes

Vals bruin blauwtje

Aricia eumedon

Zwart blauwtje

Brenthis daphne

Braamparelmoervlinder

Brenthis hecate

Dubbelstipparelmoervlinder

Brenthis ino

Purperstreepparelmoervlinder

Brintesia circe

Witbandzandoog

Callophrys rubi

Groentje

Carcharodus alceae

Kaasjeskruiddikkopje

Carcharodus floccifera

Pluimdikkopje

Carcharodus lavatherae

Andoorndikkopje

Clossiana dia

Paarse parelmoervlinder

Coenonympha arcania

Tweekleurig hooibeestje

Coenonympha glycerion

Roodstreephooibeestje

Coenonympha pamphilus

Hooibeestje

Colias croceus

Oranje luzernevlinder

Colias myrmidone

Bremvlinder

Cupido minimus

Dwergblauwtje

Cupido osiris

Zuidelijk dwergblauwtje

Cyaniris semiargus

Klaverblauwtje

Erebia aethiops

Zomererebia

Erebia euryale

Grote Erebia

Erebia ligea

Boserebia

Erebia medusa

Voorjaarserebia

Erebia oerne

Bontoogerebia

Erebia stirius

Karinthische erebia

Erynnis tages

Bruin dikkopje

Euphydryas aurinia

Moerasparelmoervlinder

Euphydryas maturna

Roodbonte parelmoervlinder

Everes alcetas

Zuidelijk staartblauwtje

Glaucopsyche alexis

Bloemenblauwtje

Gonepteryx rhamni

Citroenvlinder

Hesperia comma

Kommavlinder

Hipparchia fagi

Grote boswachter

Hipparchia semele

Heivlinder

Inachis io

Dagpauwoog

Iolana iolas

Blazenstruikblauwtje

Iphiclides podalirius

Koningspage

Lasiommata maera

Rotsvlinder

Lasiommata megera

Argusvlinder

Lasiommata petropolitana

Kleine rotsvlinder

Leptidea sinapis

Boswitje

Libythea celtis

Snuitvlinder

Limenitis camilla

Kleine ijsvogelvlinder

Limenitis populi

Grote ijsvogelvlinder

Limenitis reducta

Blauwe ijsvogelvlinder

Lopinga achine

Boszandoog

Lycaena dispar

Grote vuurvlinder

Lycaena hippothoe

Rode vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Kleine vuurvlinder

Lycaena virgaureae

Morgenrood

Maniola jurtina

Bruin zandoogje

Melanargia galathea

Dambordje

Meleageria bellargus

Adonisblauwtje

Meleageria coridon

Bleek blauwtje

Melitaea athalia

Bosparelmoervlinder

Melitaea aurelia

Steppeparelmoervlinder

Melitaea britomartis

Oostelijke parelmoervlinder

Melitaea cinxia

Veldparelmoervlinder

Melitaea diamina

Woudparelmoervlinder

Melitaea didyma

Tweekleurige parelmoervlinder

Minois dryas

Blauwoogvlinder

Neozephyrus quercus

Neozephyrus quercus

Nymphalis polychloros

Grote vos

Ochlodes venata

Groot dikkopje

Papilio machaon

Koninginnenpage

Pararge aegeria

Bont zandoogje

Parnassius apollo

Apollovlinder

Parnassius mnemosyne

Zwarte apollovlinder

Phengaris alcon

Gentiaanblauwtje

Phengaris teleius

Pimpernelblauwtje

Pieris napi

Klein geaderd witje

Plebeius argus

Heideblauwtje

Polygonia c-album

Gehakkelde aurelia

Polygonia egea

Zuidelijke aurelia

Polyommatus amandus

Wikkeblauwtje

Polyommatus dorylas

Turkooisblauwtje

Polyommatus escheri

Groot tragantblauwtje

Polyommatus icarus

Icarusblauwtje

Polyommatus thersites

Esparcetteblauwtje

Pontia daplidice

Resedawitje

Pseudophilotes vicrama

Oostelijk tijmblauwtje

Pyrgus malvae

Aardbeivlinder

Satyrium acaciae

Kleine sleedoornpage

Satyrium ilicis

Bruine eikenpage

Satyrium spini

Wegedoornpage

Scolitantides orion

Vetkruidblauwtje

Spialia sertorius

Kalkgraslanddikkopje

Thymelicus lineola

Zwartsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

Geelsprietdikkopje

Vanessa atalanta

Atalanta

Vanessa cardui

Distelvlinder

 

 

Reisinformatie

Uw reisbegeleider:
Paul Veenvliet

Reissom:
Euro 1595,- per persoon

Eenpersoonstoeslag: Euro 125,-

Minimum aantal deelnemers: 6

Maximum aantal deelnemers: 8


Vertrek datum:
01 juli 2017 Boek een reis

Boek deze reis

Reis instellingen:

Aantal personen

Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 7 + 3 :

Sluit venster

Boek deze aanbieding

Reis instellingen:


Gewenste reisdata:
Persoonlijke informatie:
Bijzonderheden:
 Hoeveel is 7 + 3 :

Sluit venster

Inclusief

 • Alle overnachtingen
 • Volpension
 • Vlucht en luchthavenbelasting
 • Vervoer ter plaatse
 • Nederlandse reisbegeleider
 • Lokale gidsen
 • Alle toegangsgelden
 • Boekingskosten

Exclusief

 • (Reis)verzekering
 • Uitgaven van persoonlijke aard
 • Klantbijdrage garantiefonds GGTO: € 15,- per boeking

Zoek uw ideale bestemming!

Voorkeur bestemming

Continent:
Land:
Prijsklasse: